Narkotika och återkallelse av körkort

2018-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag blev av med mitt körkort förra året i Augusti för drograttfylla och har lämnat rena prover sen dess.Dock i februari 2018 blev jag misstänkt för narkotika i överlåtelse fick följa med på provtagning och visade negativt prov såklart. Blev även friad i tingsrätten för ringa narkotika och även försäljning men åklagare försöker nu överklaga till hovrätten.Min fråga är kan jag få problem med körkortet nu eftersom åklagare har överklagat och om jag emot odds blir Fälld i hovrätt för överlåtelse påverkar det mitt körkort? Har som sagt lämnat rena prover sen i december 2017.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om drogfylleri i trafiken och återkallelse av körkort.

En återkallelsen av ditt körkort har skett i enlighet med Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1, du har då blivit försedd med ett ingripande av ditt körkort i form av återkallelse. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1, 2 st, är körkortsingripande: "ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap.rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning." Detta förtydligas på Transportstyrelsen hemsidan.

Efter ett återkallat körkort måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att kunna köra bil, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2. När du ansöker om detta kommer Transportstyrelsen att göra en ny bedömning när det gäller din lämplighet som förare med tanke på omständigheterna som personliga och medicinska förhållanden som avser lämpligheten för körkort.

Ytterligare gör Transportstyrelsen en bedömning av din lämplighet som förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2 2 st. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 13 kan du inte få ett nytt körkort efter återkallelsen innan giltighetstiden för återkallelsen har löpt ut.

Om du anses lämplig genom Trafikverket kommer du få tillbaka sitt körkort, efter ny ansökan, godkännes och ta om körkortet. Däremot föreligger det inga hinder för att hen kommer anses vara olämplig för att ha fortsatt körkort och detta kan bli återkallat efter domen med tanke på omständigheterna kring olovlig körning eller andra brott i trafiken eller i ditt fall droger. Detta betyder att du kan bli av med körkortet igen och måste påbörja processen att återfå denna på nytt, självfallet har spärrtiden en inverkan på när du kan söka om körkortstillstånd igen.

Du kan läsa mer om Transportstyrelsen och återkallelse av körkort nedan:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat_korkort/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/nytt-korkort-efter-aterkallelse/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/

I ditt fall kommer en ny utredning göras vad gäller droger, och en lämplighetsbedömning nät det gäller vårdslöshet i trafiken om det fanns en koppling mellan droger och rattfylleriet. Däremot om det inte fanns någon koppling kommer dessa att behandlas separat. Enligt huvudregeln inom svensk straffrätt skall varje gärnings behandlas för sig och även prövas i varje enskilt fall. Om narkotika brotten som du blev fälld för inte hade ett samband med drogfylleriet kommer detta inte påverka ditt körkort. Om det istället var ett åtal på grund av drogfylleri kommer ditt körkort bli indraget som ovan. Däremot blir du tvungen att efter spärrtiden ansökan om ett nytt körkort enligt processen som jag beskrev ovan.

Enligt 5 kap. § 19 Körkortslag (1998:488), gäller krav för att du skall genomgå medicinska bedömningar i samband med narkotiska för att kunna få ansökan om ett nytt körkort och även bli godkänd från proverna som omfattas av detta. Enligt 5 kap. § 19 3 st. Körkortslag (1998:488) måste du även uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det som kommer tas i betraktelse är även om du anses vara en risk eller fara för trafiken som helhet på grund av narkotiska eller inte.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria Rosscheree
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll