Näringsidkare skär ner på arbetskraft men fakturerar som vanligt: brottsligt?

Säg att företag 1 har anlitat företag 2 för att utföra en viss uppgift varje dag. Företag 2 som ska utföra uppgiften märker företag 1 inte kontrollerar ifall jobbet blir utfört eller ej. Chefen för företag 2 skär då ner på personalstyrkan och utför jobbet endast varannan dag men fortsätter att fakturera som vanligt.

Begår företag 2 något brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsbrott

Det föreligger ett avtalsförhållande mellan företag 1 och 2. Om någon av parterna inte uppfyller sin del av avtalet, är det ett avtalsbrott. När det gäller två näringsidkare som avtalat om ett köp, så kan påföljder göras gällande enligt köplagen (här). När det gäller avtalad tjänst finns det möjlighet att tillämpa köplagen analogt. Där kan olika påföljder göras gällande om det avser dröjsmål av varan (22–29 §§ KöpL) eller fel i varan (30–41 §§ KöpL).

Brott

Som ovan noterats så är det ett avtalsbrott när ena parten inte fullgör sin del av avtalet. Men frågan är om något brott i brottsbalken (här), blir tillämpligt. Det brott som skulle kunna tänkas är bedrägeri (9:1 BrB, här) där ena parten vilseleder sin motpart för ekonomisk vinning. En förutsättning för detta är att företag 2 har vilselett företag 1 att de fullgjort sitt åtagande samtidigt som de fakturerade i vanlig ordning.

Hoppas din fråga blev besvarad!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”