När uppstår ett bindande avtal och kan en avtalspart i efterhand frånträda avtalet för att han upplever sin motpart som irriterande?

Hej Undrar vad som gäller vid återköp/retur/reklamation då återförsäljaren per mailkonversation sagt ja till att ta tillbaka en produkt och ge mig pengarna tillbaka, för att sen dra tillbaka detta då han blev irriterad över att jag återkommande försökte få tag i honom utan svar. Om han en gång redan har godkänt returen, är detta inte bindande juridiskt då? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du har köpt en vara, att du har ångrat köpet och via mail kontaktat återförsäljaren som har godkänt att produkten ska returneras och pengarna ska gå tillbaka till dig. Avtal och möjligheterna att frånträda ett avtal regleras i avtalslagen, därmed kommer jag att hänvisa till denna lag i mitt svar. Jag kommer även kort nämna köplagen, konsumentköplagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

Vad krävs för att ett bindande avtal ska ha uppstått?

För att ett bindande avtal ska uppstå krävs att det finns två avtalsparter och att den ena parten ger ett anbud och den andra parten gör en accept av anbudet ( 1 § avtalslagen). Om du har skickat ett mail till återförsäljaren där du tydligt förklarar att du vill returnera varan och få pengarna tillbaka bör detta ses som ett anbud. Om återförsäljaren svarade ja på ditt mail, utan att lägga till extra villkor så bör återförsäljarens svar utgöra en accept av ditt anbud och ni har ingått bindande avtal. Om återförsäljaren däremot i sitt svar accepterade returen och återbetalningen men lade till ett extra villkor, exempelvis att du är skyldig att betala frakten för varan, ses detta som ett nytt anbud och bindande avtal har då inte ingåtts (6 § avtalslagen). 

Eftersom jag inte vet exakt hur er mailkonversation ser ut kan jag inte garantera att ett bindande avtal har uppstått, men enligt min bedömning utifrån din beskrivning av händelseförloppet anser jag att det är sannolikt att ett bindande avtal uppstått. 

Har återförsäljaren rätt att strunta i er överenskommelse?

När avtalsparter har ingått ett bindande avtal är huvudregeln inom avtalsrätt att avtal ska hållas. Som avtalspart har man inte rätt att frånträda avtalet hur som helst. Man kan ha rätt att häva avtalet om det föreligger ett väsentligt kontraktsbrott. Att återförsäljaren ansåg att du var irriterande i dina återkommande försök att få tag på honom kan inte anses vara ett väsentligt avtalsbrott. Ett väsentligt avtalsbrott hade exempelvis kunnat utgöras av att återförsäljaren återbetalar dina pengar men att du inte returnerar produkten. Annars kan ett avtal anses ogiltigt om avtalet uppkommit genom hot, svek, ocker, förklaringsmisstag, om det strider mot tro och heder eller om avtalet kan anses oskäligt ( 28- 33 & 36 § Avtalslagen). Av din fråga framgår inga omständigheter som skulle tala för att dessa ogiltighetsgrunder är tillämpliga. Återförsäljaren har därmed inte haft rätt att frånträda avtalet p.g.a. att återförsäljaren tyckte att du var irriterande i dina återkommande försök att få tag på honom. 

Ska man utgå ifrån det bindande avtalet eller ska andra lagar tillämpas?

Av din fråga framgår inte varför du vill returnera varan eller om du som köpare är privatperson (konsument) och säljaren är näringsidkare (vanligtvis en butik eller ett företag) eller om säljaren är en privatperson. Det framgår inte heller om du har köpt varan i butik eller online. Om du och säljaren är privatpersoner eller ni båda är näringsidkare har ni rätt att avtala om vad som gäller angående köpet, detta går före ev. lagregler i köplagen (3 § köplagen). Om du har köpt varan som privatperson och återförsäljaren är en näringsidkare så har ni rätt att avtala om vad som gäller men om villkoren i avtalet är till nackdel för dig kan dem inte göras gällande ( 1 kap. 10 § Konsumentköplagen). Om du har köpt varan över internet såsom privatperson och återförsäljaren är en näringsidkare så har ni rätt att avtala om returen. Villkor som är till nackdel för dig kan inte göras gällande (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Enligt distansavtalslagen har du även ångerrätt och kan frånträda ett avtal inom 14 dagar efter att du fått varan ( 2 kap. 10 § distansavtalslagen). Detta innebär att det är avtalet som är avgörande och att avtalet inte kommer regleras ytterligare av nyss benämnda lagar. Exempelvis om du har köpt varan via internet och det gått mer än 14 dagar så har du vanligtvis inte rätt att returnera varan men eftersom du ingått ett bindande avtal med återförsäljaren om returnering av varan gäller avtalet även om det gått mer än 14 dagar eftersom ett sådant avtalsvillkor blir till din fördel. 

Vad gäller sammanfattningsvis?

Sammanfattningsvis bedömer jag utifrån den tillgängliga informationen att du och återförsäljaren har ingått ett bindande avtal och att det inte föreligger någon grund för att häva eller ogiltigförklara avtalet. Återförsäljaren har därför ingen rätt att frånträda avtalet. Avtalet är bindande, det finns inget som tyder på att avtalsvillkoren skulle vara till din nackdel och att den juridiska bedömningen ska göras utifrån lagar såsom köplagen, konsumentköplagen eller distansavtalslagen istället för avtalet. Om du har ingått detta avtal om returnering av en produkt med en näringsidkare (butik eller företag) och du är en privatperson kan jag rekommendera dig att kontakta Allmänna reklamationsnämnden som ev. kan hjälpa dig att driva ärendet vidare du bör dock i första hand kontakta återförsäljaren och hävda din juridiska rätt då avtalet är bindande. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000