När upphör föräldrars underhållsskyldighet?

2017-09-12 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min 18 åriga pojkvän bor hemma nu samtidigt som han går sista året på gymnasiet och jobbar kvällar på ett gym. Hans mamma påstår att hon inte är försörjningsskyldig då han har en egen inkomst och kräver därefter pengar av honom i form av hyra för att han ska få bo hemma. Hon hotar med att sparka ut honom om han inte betalar. Har hon juridiskt rätt till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar har en underhållsskyldighet för sina barn. Denna skyldighet regleras i 7 kap föräldrabalken (länk).

När upphör underhållsskyldigheten?

Som huvudregel upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i gymnasiet när hen är 18 år fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet gälla till dess att barnet gått ut gymnasiet. Underhållsskyldigheten kan dock som längst gälla till dess barnet fyller 21 år (7 kap 1 § 2 stycket).

Vad omfattar underhållsskyldigheten?

När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa (7 kap 1 § 1 stycket). Det framgår av propositionen att mindre inkomster som barnet kan få av t.ex feriearbete (sommarjobb) och liknande normalt inte ska påverka föräldrarnas underhållsskyldighet (se proposition 1978/79:12 s 154). Ett äldre barn som arbetar kan dock i allmänhet få räkna med att betala en del av sina utgifter med sin egen inkomst.

Den aktuella situationen:

Som jag uppfattar situationen anser din pojkväns mamma att hennes underhållsskyldighet att upphört p.g.a att sonen har fyllt 18 år. Detta är felaktigt av henne eftersom sonen fortfarande går i gymnasiet och ännu inte har fyllt 21 år. Mamman har alltså fortfarande en underhållsskyldighet för sin son. Han kan dock få räkna med att använda sin lön från gymmet för att t.ex köpa kläder, betala en mobilräkning eller liknande. Han bör dock inte behöva betala hyra till sin mamma för att få fortsätta bo hemma under gymnasietiden. Även om föräldrarnas underhållsskyldighet ska bestämmas med hänsyn till bl.a barnets egna inkomster har din pojkvän troligen inte en så pass hög lön att det vore rimligt att han försörjer sig själv och betalar hyra.

Sammanfattningsvis är din pojkväns mamma fortfarande underhållsskyldig för honom och det bör inte vara rimligt att hon kräver att han ska betala hyra för att bo hemma trots att han har ett extrajobb vid sidan av gymnasiestudierna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94235)