När träd skadat grannens egendom; vem bär ansvaret?

FRÅGA
en stor gren från en bok har blåst ner över mitt staket så det har gått sönder , det är grannens träd , vad ska man göra åt det , är grannen skyldig eller ?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Regler om grannförhållanden finns i jordabalken (JB). Varje fastighetsägare har ansvar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs, se 3 kap. 1 § JB. Om en granne till en fastighetsägare skulle störa sig på att en gren eller rot från ett träd som står på fastighetsägarens tomt tränger in på grannens tomt, får grannen ta bort grenen, se 3 kap. 2 § JB.

Vem som ansvarar för skadan som den nedfallna grenen orsakar ditt staket beror mycket på omständigheterna. Var trädet ruttet? Hade ägaren till trädet anledning att anta att grenen skulle kunna falla ner över ditt staket? Hur var väderförhållandena när olyckan inträffade? Var det ovanligt blåsigt? Hur är trädet placerat i förhållande till er tomt? Har ni någon gång pratat om att grenen som föll ner bör tas ner?

Är det så att trädet var ruttet, att trädägaren visste om det, att grenen tydligt var placerad över ert staket och att det var enkelt att kunna förutse att grenen vid vanliga väderförhållanden skulle kunna falla ner över ert staket, talar omständigheterna för att skadan som inträffat är trädägarens ansvar. Är det motsatt så att skadan inträffat helt plötsligt är det inte alls säkert att trädägaren är ansvarig.

Det bästa du kan göra till förmån för grannsämjan är att prata med dig granne och försöka komma överens om en lösning.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?