FrågaKÖPRÄTTÖvrigt17/02/2019

När tillämpas distansavtalslagen?

Hej

Köpa bil från netauktion, gäller distansavtal?

I dag alla bilfirmor säljer sina fordon via auktioner och ingen tar ansvar.

Hur går det till?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Distansavtalslagen tillämpas när konsument och näringsidkare ingår distansavtal och avtal utanför näringsidkarens affärslokaler (1§ distansavtalslagen). Avtal genom internetauktioner är ett distansavtal eftersom konsumenten och näringsidkaren inte befinner sig på samma plats när avtalet ingås (se 2§ distansavtalslagen), alltså tillämpas distansavtalslagen på internetauktioner. Detta innebär att avtalsvillkor som avviker från lagen till nackdel för konsumenten som huvudregel är ogiltiga (4§ distansavtalslagen).

Ett exempel på en rättighet som konsumenten har vid distansavtal är 14 dagars ångerrätt (10§ distansavtalslagen).

Oscar LadoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo