När tillämpas distansavtalslagen?

2019-02-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA
HejKöpa bil från netauktion, gäller distansavtal?I dag alla bilfirmor säljer sina fordon via auktioner och ingen tar ansvar.Hur går det till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Distansavtalslagen tillämpas när konsument och näringsidkare ingår distansavtal och avtal utanför näringsidkarens affärslokaler (1§ distansavtalslagen). Avtal genom internetauktioner är ett distansavtal eftersom konsumenten och näringsidkaren inte befinner sig på samma plats när avtalet ingås (se 2§ distansavtalslagen), alltså tillämpas distansavtalslagen på internetauktioner. Detta innebär att avtalsvillkor som avviker från lagen till nackdel för konsumenten som huvudregel är ogiltiga (4§ distansavtalslagen).

Ett exempel på en rättighet som konsumenten har vid distansavtal är 14 dagars ångerrätt (10§ distansavtalslagen).

Oscar Lado
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (727)
2019-05-20 Kan jag som näringsidkare ångra ingånget avtal med telefonförsäljare?
2019-05-07 Vad ska man göra när man beställt en tjänst av en privatperson som blivit fyra månader försenad?
2019-05-03 Jag vill säga upp en tjänst men kan inte språket - vem kan hjälpa mig?
2019-04-30 Kreditköp med återtagandeförbehåll

Alla besvarade frågor (69176)