FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott13/05/2020

När tas uppgifterna bort från belastningsregistret?

Hej! Jag har 2015-XX-YY fått en dom utställd.

1, ringa narkotikabrott 1paragraf 1st 6p o 2 paragraf (1968:64)

2, rattfylleri 4 paragraf 2st TBL. (1951:649).

Varför är dessa inte preskiberade nu 2020-05?

Beställde ett utdrag ur mitt register och dessa verkar inte vilja försvinna, trots att brotten är ringa. Vad beror det på?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att det framgår av utdraget från ditt belastningsregister att du 2015-YY-XX dömts till ringa narkotikabrott och rattfylleri. Jag tolkar därför din fråga som att den rör varför domen inte har tagits bort från registret. Svaret på frågan finner vi i "gallringsreglerna". Med gallring avses borttagning av uppgifter. I det följande kommer jag att använda samma ord.

Gallring

Gallring av uppgifter från belastningsregistret regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter. Eftersom jag inte vet vilken påföljd du dömdes till kommer jag inte att kunna ge dig ett svar som är anpassat till din situation. Nedan följer dock ett antal exempel som förhoppningsvis kan ge ett svar på din fråga.

Uppgifter som tas bort fem år efter dom, beslut eller godkännande

- Dagsböter

Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslut

- Villkorlig dom.

- Skyddstillsyn

Uppgifter som tas bort 10 år efter det att straffet har avtjänats

- Fängelse eller förvandlingsstraff för böter (10 år efter frigivning)

En bra sammanställning av de olika reglerna hittar du här. För att få en fullständig överblick kan jag också råda dig till att läsa lagtexten i 16–18 §§. Om det skulle uppstå några funderingar är du alltid välkommen att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Elin AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo