När syns ett brott i belastningsregistret?

2020-12-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag undrar hur snabbt ett brott syns på brottstegistret? Gick med på delgivningen och godkände straffläggning. När registrerats det i brottstegistret? Tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En uppgift om påföljd för brott förs in i belastningsregistret när domen vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom men vinner laga kraft redan när man godkänner det (48 kap. 3 § rättegångsbalken). När du godkänner strafföreläggandet och det inkommer till behörig mottagare kontaktas polisen som antecknar uppgiften i registret. Eftersom strafföreläggandet vinner laga kraft redan när du godkänner det ska det föras in i belastningsregistret direkt. Hur lång tid det kan ta rent praktiskt med informationen mellan myndigheterna kan jag inte svara på, exv. om det förekommer viss fördröjning i hanteringen. Men eftersom föreläggandet vinner laga kraft när du godkänner det ska det föras in omgående.

Som privatperson har man rätt att begära ut hela sitt utdrag från belastningsregistret kostnadsfritt en gång per kalenderår och på det sättet få tillgång till samtliga uppgifter som finns antecknade om sig själv (9 § lag om belastningsregister). En sådan begäran skickas till Polismyndigheten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91353)