FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis23/03/2020

När sker återkallelse av vapentillståndet?

Hejsan, vart tagen i helgen med en mycket liten kniv i fickan.

Hade även en tom påse med spår av kokain i en annan ficka.

Jag innehar vapenlicens, kan jag räkna med att bli av med dom nu då jag tydligen varit mycket elak vid gripandet, men straff för övrigt vad tror du?? Har en årsinkomst på ca 450000:-

Mvh Tobbe

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om eventuell dom på de nämnda brotten kan leda till återkallelse av vapentillståndet.

Frågan om återkallelse av vapenlicens regleras i 6 kap. vapenlagen. Polisen ska enligt, 6 kap. 1 § vapenlagen, återkalla vapentillståndet om

a) tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,

b) tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,

c) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller

d) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

Det som kan bli aktuellt är första punkten. Den tar sikte på att personen i fråga varit olämplig rent generellt. Det är alltså fråga om en person har blivit dömd för annan allvarlig brottslighet, även om vapnet inte varit inblandat, eller om personen på annat sätt visat sig ha bristande omdöme eller pålitlighet. Enligt praxis har rattfylleri och efterföljande smitning, upprepat rattfylleribrott och misshandel lett till återkallelse av vapenlicens. Dock har ringa misshandel och omhändertagande av berusade personer inte ansetts tillräckligt

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter (18 kap. RPFSF 2009:13, s.52), har man utfärdat ett allmänt råd till polismyndigheter att återkallelse bör ske när tillståndshavaren har gjort sig skyldig till brott som innefattar våld eller annat hänsynslöst beteende mot annan person eller annan grov brottslighet som riktar sig mot annan person, allmän ordning eller rikets säkerhet. I föreskriften anges också att narkotikabrott och brott mot vapenlagstiftningen som inte anses ringa, är sådana brott där polismyndigheten ska ompröva vapenlicensen.

Innehav av narkotika och brott mot knivlagen utgör sakliga skäl som ger anledning till att ifrågasätta en person fortsatta vapenlicens och utgör därmed en grund för en omprövning av vapentillståndet. Huruvida det kommer att ske i ditt fall är svårt att säga eftersom det görs en helhetsbedömning av personen i fråga, där olika faktorer vägs in, men det är troligt att det i vart fall sker en omprövning om man ska utgå ifrån de allmänna råden i föreskriften av Rikspolisstyrelsen.

Med vänliga hälsningar,

André TitoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo