FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/11/2018

När ska värderingen vid bodelning göras?

Vår skilsmässa gick rent juridiskt igenom i 24 oktober 2018 dock är inte vår bodelning klar utan det pågår en process mellan våra advokater. Ansökan om bodelningsförrättare är inskickad sedan två veckor tillbaka.

Min fråga gäller värderingen av våra fastigheter. Vad jag har förstått är det den värdering som ligger närmast "brytpunkten" som man ska ta hänsyn till (vårt brytdatum var 180214) jag genomförde två oberoende värderingar på 3 av våra 4 fastigheter i slutet av april/början av maj. Min man vill nu göra nya värderingar och hävdar att det är dessa underlag som kommer ligga till grund för vilket värde fastigheterna får.

Snälla hjälp mig reda ut detta, och om möjligt hänvisa mig vart i äktenskapsbalken som jag kan finna denna lagtext.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Principerna vid bodelning

Till att börja med kan konstateras att den grundläggande regleringen kring bodelning finns i nionde kapitlet Äktenskapsbalken. I 9 kap. 1§ ÄktB stadgas att det vid skilsmässa ska ske en bodelning och i 9 kap. 2§ ÄktB regleras att man ska utgå från egendomsförhållandena den dag som anmälan om skilsmässa lämnades in. Som jag tolkar frågan skedde detta 20180214, vilket innebär att egendomen ni hade vid denna tidpunkten ska ingå i bodelningen.

Värderingen av tillgångarna

När man räknar på en bodelning måste en värdering av egendomen göras. Denna ska i sin tur göras så nära bodelningen som möjligt, inte vid den kritiska tidpunkten. Detta följer inte av lagtext, utan är en princip som används vid bodelning med hänsyn till att det skulle vara för svårt att värdera tillgångar utifrån ett tillbakablickande perspektiv. Värderingen ska ske utifrån marknadsvärdet.

Slutsats

Om din man gör nya värderingar av fastigheterna vid en senare tidpunkt är huvudregeln att dessa ska ligga till grund för värderingen, då de ligger närmare bodelningen. Är du inte nöjd med dessa har du möjlighet att själv anlita en annan mäklare, så har era advokater möjlighet att utgå ifrån bådas värderingar.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex HallströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000