När ska psykiatrisk tvångsvård upphöra?

2019-07-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag har haft LPT sedan april 2016. Först LPT ett år på sjukhuset, sedan LPT i öppenvården sedan juni 2017. Sist jag försökte ta livet av mig var i början på 2017. Min fråga är kan dem verkligen ha mig på LPT såpass länge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller när psykiatrisk tvångsvård ska upphöra. Detta regleras i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Du uppger i din fråga att du just nu är inom öppen psykiatrisk tvångsvård. Mitt svar kommer därför fokusera på vad som gäller för sådan vård och inte den slutna psykiatriska tvångsvården.

När finns det förutsättning för psykiatrisk tvångsvård?
Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård). En förutsättning för vård enligt LPT är att patienten motsätter sig den nödvändiga psykiatriska vården, eller att det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke (3 § LPT).

Bedömningen om patienten har en allvarlig psykisk störning görs utifrån störningens art och grad. Med art menas vilken typ av störning och med grad menas hur stor omfattning ingreppet i personligheten som störningen har. I bedömningen ska även hänsyn tas till den återfallsrisk som finns om behandlingen avbryts för tidigt. Att patienten motsätter sig vården måste inte ske verbalt, alltså att du säger att du inte vill ha vård utan kan också ta sig i utryck genom hur du handlar och uppträder. Journalanteckningar kring din mottaglighet av vården torde vara av betydelse för att bevisa att du inte motsätter dig vården om så är fallet.

När ska psykiatrisk tvångsvård upphöra?
När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård, ska chefsöverläkaren genast besluta att tvångsvården ska upphöra. Frågan om tvångsvårdens upphörande ska övervägas fortlöpande (27 § LPT). Patienten kan ansöka till chefsöverläkaren om att tvångsvården ska upphöra.

Tvångsvården upphör även om inte en ansökan om medgivande till tvångsvård har kommit in till förvaltningsrätten inom de tider som stadgas i lagen (28 § LPT).

Hur överklagar jag ett beslut om psykiatrisk tvångsvård?
Om du ansöker om att tvångsvården ska upphöra och om du får avslag på en sådan ansökan kan du överklaga det till förvaltningsrätten (33 § LPT).

Sammanfattningsvis kan du alltså tvångsvårdas i enlighet med LPT tills det inte längre finns förutsättning för att tvångsvård. Du kan ansöka om att tvångsvården ska upphöra och visa på att det inte längre finns förutsättning för tvångsvård för att du mår bättre och inte motsätter dig vård.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsingar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
22Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-19 16:53
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1015)
2019-10-14 Får man rösta när man är intagen på ett fängelse?
2019-10-06 Är det lagligt att förespråka secession ur Sverige?
2019-10-06 Kan jag få rättshjälp trots min inkomst?
2019-10-01 Född i USA, var får man automatiskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (73720)