När ska man senast få sina pengar tillbaka efter ångrad immateriell tjänst?

2021-08-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag anmälde mig till en gitarrkurs på en skola, men bokade dagen efter av mig från kursen. Betalt för kursen gjorde jag vid anmälan. Nu väntar jag på återbetalning. Skolan hänvisar till att den som jobbar med detta är på semester. Nu har jag snart väntat tre veckor och inte fått tillbaka pengarna. Finns det någon lag på när pengarna senast ska återbetalas?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du bokade en gitarrkurs och betalade för den, varpå du dagen efter avbokade kursen. Du väntar på att få dina pengar tillbaka och undrar nu när du senast ska ha fått dina pengar tillbaka utan att ett lagbrott sker från skolans sida.

Immateriella tjänster saknar egen lag, flera lagar får därför pusslas ihop

I ditt fall är det fråga om ett köp av en immateriell tjänst. Dessa tjänster kännetecknas av att de inte utförs på en vara, men istället av att de är intellektuella och personliga. Exempel av immateriella tjänster, förutom kurser, är bl.a. konsultuppdrag, juridisk rådgivning och andra sådana tjänster som inte utförs på något man kan "ta på".

Immateriella tjänster regleras inte i någon av konsumentlagarna. Inte ens Konsumenttjänstlagen (KTjL), som man med det blotta ögat kan tycka är tillämplig, reglerar sådana tjänster. För att den ska kunna tillämpas krävs att en tjänst utförs på en lös sak, eller fast egendom eller att tjänsten rör förvaring av en lös sak (1 § 1 st. KTjL).

Eftersom det saknas en lag som behandlar immateriella tjänster, gäller det att tillämpa regler från angränsande lagar analogt. Det innebär att man kan kolla på hur lagar som reglerar köp och tjänster, t.ex. Konsumentköplagen (KKöpL); Distansavtalslagen (DistAvtL) och Konsumenttjänstlagen (KTjL), reglerar en viss fråga och fundera om samma sak borde gälla för immateriella tjänster. I ditt fall ska därför undersökas vad dessa lagar säger i frågan om när en konsument senast ska ha fått sina pengar tillbaka efter att ha ångrat sitt köp.

Vad säger konsumentlagarna? "Utan onödigt dröjsmål".

Flera lagar behandlar frågan om återbärandet av prestationer, bl.a. återbärandet av pengar efter ett hävt eller ångrat köp. Av 43 § 2 st. KKöpL framgår det att en köpare får kräva att säljaren "utan onödigt dröjsmål" lämnar tillbaka de pengar som har tagits emot. På liknande sätt framgår det av 2 kap. 14 § 1 st. DistAvtL att om en konsument utnyttjar sin ångerrätt, säljaren ska göra återbetalningen "utan onödigt dröjsmål". I dem andra konsumentlagarna framgår inget om den tiden återbäring av prestationer får ta. Det kan, även med tanke på EU-lagstiftningens användning av "without undue delay", vara möjligt att det kan anses vara en allmän konsumenträttslig princip att en konsument, vid ett återköp, har rätt att få tillbaka sina pengar just utan onödigt dröjsmål.

Bedömning i ditt fall och rekommendation

Det är troligt att du, med stöd av det jag har redogjort för ovan, har rätt att få tillbaka dina pengar utan onödigt dröjsmål från skolan. Med andra ord kan skolans dröjsmål med återbetalningen endast ursäktas om det finns en acceptabel och skälig anledning till att du ännu inte har fått tillbaka dina pengar. Skolans ursäkt är att personen, vars uppgift det är att administrera återbetalningar, är på semester. Huruvida detta är onödigt dröjsmål eller inte är svårt att avgöra. Det kan argumenteras för att skolan borde ha någon på plats som kan administrera återbetalningar även när ordinarie personal är på ledighet. Ett motargument mot detta skulle kunna vara att skolan inte har behov, och därmed inte råd, med vakanspersonal. Som du ser är det svårt att dra en slutsats åt något håll.

Min rekommendation är att du kontaktar skolan och säger att du anser att återbetalningen inte sker utan onödigt dröjsmål och att du har rätt till just återbetalning utan onödigt dröjsmål. Du kan hänvisa till det jag ovan har redogjort för om analogierna med andra konsumentlagar. Gör det klart för skolan att du anser att de borde ha någon på plats under sommaren som kan administrera återbetalningar och att skolans anledning till dröjsmålet inte är acceptabel. Förhoppningsvis sätter detta tillräckligt med press på skolan för att de ska lösa situationen åt dig.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.
2021-10-12 Har jag rätt att ångra mitt köp?
2021-09-30 Marknadsvärde för möbler
2021-09-14 Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar

Alla besvarade frågor (96505)