När ska man avregistrera sig från den svenska folkbokföringen?

2020-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag är svensk medborgare o gifte mig med en fransk man, som bor i Frankrike. Han gick i pension nu, men han reste mycket med sitt jobb innan dess. Så jag bodde i Sverige o Frankrike nästan samma tid. Jag har min bostadsrätt o min dotter som är 26 år här i Stockholm. Men nu jag ska tillbringa mera tid i Frankrike. Mina frågor är : måste jag utskriva mig från Sverige? Kan jag behålla min bostadsrätt, bankkonto? Är det straffbart om jag har inte utskrivit mig tidigare? Jag jobbade förrut i Sverige o min man som försörjer mig, när vi gifte oss. Så jag har ingen inkomst. Jag ville behålla min bostadsrätt, jag reser ofta till Sverige, man vet aldrig vad som kan hända i livet, om man skiljer sig eller make dör, då jag ska flytta tillbaka. Med vänliga hälsningar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om folkbokföring.

Reglerna kring folkbokföring finns i folkbokföringslagen.

Den som anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras i Sverige. En person som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila, dvs. spendera sina dygn i Sverige under minst ett år, ska anses vara bosatt i Sverige och ska därför vara folkbokförd i Sverige ( 3 § folkbokföringslagen). Även om en person regelbundet tillbringar din dygnsvila både i Sverige samt utomlands ska personen vara folkbokförd i Sverige om denne med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin hemvist i Sverige. Vid bedömningen av hemvist tittar man främst på var personens familj, det vill säga eventuell make/maka, sambo och eller hemmavarande barn, är bosatta. Om det inte går att bedöma genom att endast titta på detta ska en bedömning även göras hur personens arbetsförhållanden ser ut. Även vistelsetid i de olika länderna samt hur många övernattningar personen gör i varje land ska tas med i bedömningen. Andra saker att titta på och ta med i bedömningen kan även vara hur en persons bostäder ser ut i de olika länderna, det vill säga hur stora de olika bostäderna är samt vilken standard de har. En person anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila i Sverige om personen normalt tillbringar minst ett dygn i veckan i Sverige ( 3 § andra stycket folkbokföringslagen).

Om en persons dygnsvila regelmässigt kommer att ske utomlands under minst ett år framåt, ska denne istället avregistreras från den svenska folkbokföringen. Om personen kan antas tillbringa sin dygnsvila regelbundet både i Sverige och utomlands ska denne avregistrera sig om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin hemvist utanför Sverige (20 § folkbokföringslagen). Om du ska avregistrera dig från folkbokföringen i Sverige eller inte måste därför bestämmas utifrån dessa omständigheter.

En person som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring kan dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet anses vara grovt döms istället personen till grovt folkbokföringsbrott som kan leda till högst två månader i fängelse. I ringa fall ska personen däremot inte dömas till ansvar alls (42 § folkbokföringslagen). Med oriktig uppgift menas en uppgift som är felaktig eller ofullständig.

Det finns inga bestämmelser i den svenska lagen som säger att du inte kan ha ett svenskt bankkonto eller äga en bostadsrätt i Sverige om du är avregistrerad och därmed inte bosatt i Sverige. Däremot kan din bostadsrättsförening ha regler kring vad som gäller i en sådan situation så jag råder dig att ta kontakt med dem för att höra dig för vad som gäller i just din situation.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1211)
2020-12-02 Vem kan bli riksdagsledamot?
2020-12-01 Vem kan bli talman?
2020-12-01 Kan man avsätta talmannen?
2020-11-30 Strider det mot rådande restriktioner att hålla i en fest för 100 personer?

Alla besvarade frågor (86938)