När ska jag ansöka om svenskt medborgarskap?

2019-07-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag kom till Sverige 2013. När ska ansöka svenska pass?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna bli svensk medborgare finns ett antal krav som ska bli uppfyllda för att man därefter ska kunna beviljas medborgarskap (svenskt pass). Dessa krav är följande:

(1) Personen ska kunna styrka sin identitet (den som inte kan styrka sin identitet måste ha haft sin hemvist i Sverige i åtta år för att kunna undantas från kravet) (2) Personen ska ha bott i Sverige i fem år (fyra år gäller för statslösa och flyktingar, två år gäller nordiska medborgare, tre år gäller nordiska medborgare, tre år gäller för den som varit gift eller sambo med en svensk medborgare i två år). (3) Personen ska ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort. (4) Personen ska ha haft och väntas fortsätta ha ett skötsamt liv.

Mot bakgrund till att jag saknar information om de övriga kraven är det otroligt svårt att ge ett exakt datum för när det är bäst att ansöka om svensk medborgarskap. Däremot kan du utifrån dessa krav räkna ut när det är lämpligt för dig att ansöka om svenskt medborgarskap.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll