När ska gäldenären betala? Vad händer vid utebliven betalning?

2020-12-28 i Fordringar
FRÅGA
Hej,Jag har lånat ut en mindre (19000 kr) summa pengar till en person jag haft en relation med. Vi skrev ett låneavtal men tyvärr skrev vi inte när pengarna skulle vara amorterade. Personen har en låg och ojämn inkomst vilket gör att han inte kan precisera när pengarna kan betalas tillbaka. Tänker att pengarna bör vara betalade inom högst 10 månader. Vad kan jag göra om personen inte är samarbetsvillig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån den angivna informationen framstår det som att ett enkelt skuldebrev har utfärdats. Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man (26 § SkbrL). Jag utgår från att det framgår av avtalet att den betalningsskyldige ska betala just dig.

Huvudregeln är att gäldenären ska betala den summan som har avtalats (1 § SkbrL). Att avtal ska hållas är också en grundläggande princip inom civilrätten. Betalning ska ske vid anfordran (det vill säga omedelbart när du i egenskap av långivare begär det) om inget annat har avtalats (5 § första stycket SkbrL).

Eftersom du befarar att den betalningsskyldige inte kommer att ha förmåga att betala pengarna på en gång kan det vara fördelaktigt att ni tillsammans kommer överens om en rimlig avbetalningsplan. Om den betalningsskyldige inte betalar när du begär det eller i enlighet med den avbetalningsplan som ni upprättar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Här hittar du ansökan om betalningsföreläggande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?