När ska en fordran betalas och när har betalning skett?

Jag undrar vilka omständigheter som reglerar när en betalning av fordran ska ske?

När kan betalning tidigast ske, och vid vilken tidpunkt anses betalning ha skett? Jag undrar också i vilken mån parter själva kan avtala om detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga regler om just fordringar, men man använder reglerna om enkla skuldebrev i skuldebrevslagen (SkbrL). Den kan du hitta här.

När ska betalning ske?

I såna här frågor gäller avtalsfrihet, vilket betyder att lagen bara gäller om man inte personerna det angår kommit överens om något själva. Fordran ska senast betalas på förfallodagen. Ofta avtalar man om när förfallodagen inträffar. Har man inte avtalat om ett datum måste gäldenären (den som är skyldig pengar) betala skulden när borgenären (den som har rätt att få betalt) begär att få betalt. Om inget är avtalat om det tidigaste tillfället för betalning får gäldenären betala så snart hen själv vill, även innan borgenären har begärt det (SkbrL 1 kap. 5 §).

När har betalning skett?

Det finns ingen regel som avgör vid vilken tidpunkt betalning sker, men det får anses vara underförstått att betalning skett när borgenären faktiskt fått pengarna i handen eller på sitt konto.

Som sagt gäller avtalsfrihet på det här området, vilket betyder att parterna som fordran angår kan komma överens om andra villkor än de som står i lag. Finns inga villkor och kan man inte komma överens i efterhand får man utgå från reglerna som redogjorts för här.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”