När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?

FRÅGA
Jag vill hämta min tröja hos mitt ex, men hon säger att hon kommer anmäla mig för olaga intrång om jag hämtar den, men när räknas de som olaga intrång? Är är de olaga intrång om man ska hämta något som tillhör dig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta om det räknas som olaga intrång ifall du hämtar din tröja hos ditt ex.

Först och främst handlar olaga intrång om att någon intränger på någon annans arbetsplats, således blir detta inte tillämpligt i ditt fall då det i din situation handlar om någon som intränger någon annans bostad. (4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken)

Vad som skulle kunna bli tillämpligt däremot är hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken) Hemfridsbrott innebär att någon olovligen intränger eller stannar kvar på en plats där någon annan har sin bostad.

Att "intränga" innebär att ta sig in i lokal, bostad eller annan plats genom att övervinna ett fysiskt eller psykiskt hinder. Det anses som inträngande även om dörren är olåst och inget således hindrar en från att gå in.

Hemfridsbrott förutsätter att intrånget är olovligt. Bedömningen för detta görs utifrån viljan hos den som bor i bostaden.

Om en bostad är en gemensam bostad för flera personer, kan dessa personer inte göra sig skyldiga till hemfridsbrott genom att befinna sig i sin egen bostad. (Dock, eftersom du anger att det är ditt ex det handlar om, antar jag att det inte är din bostad)

Sammanfattning

Ditt ex kan inte (med framgång) anmäla dig för olaga intrång, eftersom situationen inte handlar om en arbetsplats utan en bostad. Däremot ser det ut som att situationen kan komma att bli föremål för hemfridsbrott; om de rekvisit (krav) jag har nämnt ovan är uppfyllda (att du olovligen tar dig in i ditt ex's bostad).

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att kontakta oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88343)