När preskriberas straff?

2017-02-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
En anhörig blev tagen för rattonykterhet, andra gången. Uteblev från rättegång, ingen fast adress etc. Kommer straffet att preskriberas? och i så fall när?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Eftersom du använder dig av begreppet "straffet" utgår jag från att din anhörig blev dömd för brottet.

I 35:8 brottsbalken står det:

"Ådömt fängelse bortfaller, om domen ej börjat verkställas innan tid som nedan sägs förflutit från det domen vann laga kraft:
1. fem år, om fängelse ej över ett år ådömts,
2. tio år, om fängelse på längre tid än ett år men icke över fyra år ådömts,"

Eftersom du inte skriver vad domen blir är det svårt för mig att ge ett direkt svar, men om domen understeg ett år preskriberas straffet om fem år och om domen översteg ett år preskriberas straffet om 10 år.

Mikael Jonasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2642)
2021-07-31 Vad ska jag göra när jag har blivit utsatt för ett brott?
2021-07-31 När en husrannsakan får genomföras
2021-07-30 Kan kungen åtalas?
2021-07-29 Griftefridsbrott

Alla besvarade frågor (94588)