När preskriberas skatteskulder?

FRÅGA
Jag har en frågor kring preskription tid av skattefordringarJag fick några skatteskulder 2013 och har haft löneutmätning några gånger på grund av detta. Så nu undrar jag om dessa skatteskulder preskriberas vid årsskiftet 2018/2019 trotts Kronofogden har gjort löneutmätning på mig eller räknas det som ett Preskriptionsavbrott? I samband med att jag fick minna skatteskulder så fick jag min F-skattsedel återkallad pga bristande betalning, så nu undrar jag om jag kan ansöka om en ny F-skattsedel om mina skatteskulder preskriberas och blir passiva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har i min disposition valt att dela upp svaret i två delar. Den första delen avser din fråga om preskription av skatteskulden, den andra din fråga om F-skattesedel.

Skatteskulder preskriberas som huvudregel efter fem år

Som huvudregel preskriberas en skatteskuld fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Det innebär att om du fick en skatteskuld år 2013 och den även förföll till betalning det året kommer den att preskriberas årsskiftet 2018/2019.

När skulden är preskriberad får inte Skatteverket vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan därmed inte begära betalt eller utmätning av din egendom för den. Däremot får framtida skatteåterbäring kvittas mot den passiva skulden.

För privata skulder kan en preskription brytas genom att gäldenären bland annat betalar av på skulden, eller borgenären sänder ett krav (5 § Preskriptionslagen). Liknande bestämmelse finns inte för skatteskulder. Istället har Skatteverket möjlighet att i vissa fall ansöka om förlängning av preskriptionen. Skäl för förlängning av preskriptionen kan vara t.ex. indrivningssabotage eller om du stadigvarande vistats utomlands (7 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.).

Du kan ansöka om F-skatt

Huvudregeln vid ansökan om F-skatt är att Skatteverket ska godkänna ansökan om den sökande uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige (9 kap. 1 § första stycket Skatteförfarandelagen, SFL). Det finns dock en del undantag; det undantag som är aktuellt i ditt fall är att ansökan inte ska godkännas om den sökande inte har redovisat eller betalat skatter i en utsträckning som inte är obetydlig (9 kap. 1 § andra stycket p3b SFL). Eftersom din skuld är preskriberad torde det inte vara något problem att få F-skatt beviljad.

Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (25)
2021-08-18 När blir en skatteskuld preskriberad?
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar

Alla besvarade frågor (97717)