När preskriberas regresskrav från försäkringsbolag?

Jag blir av ett inkassobolag krävd på en fordran de övertagit av ett försäkringsbolag.

Dessa har betalat ut ersättning till en försäkringstagare med anledning av att jag dömts i ett misshandelsmål.

Hur lång är preskriptionstiden på försäkringsbolagets fordran?

3 eller 10 år?

Tacksam för svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att utgå ifrån följande händelseförlopp:

I samband med att du blev dömd för misshandel, blev du även dömd att betala skadestånd till den du misshandlade. Den misshandlades försäkringsbolag betalade då ersättning till den misshandlade, och bolaget övertog därefter skadeståndskravet mot dig. Det är denna fordran som inkassobolaget övertagit från försäkringsbolaget.

Preskriptionstiden på försäkringsbolagets fordran är tio år

En vanlig fordran preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § första stycket preskriptionslagen). Undantaget för konsumentfordringar, som finns i 2 § andra stycket preskriptionslagen, är inte tillämpligt.

Preskriptionstiden på försäkringsbolagets fordran är följaktligen tio år. Det faktum att bolaget överlåtit fordran ändrar inte detta. Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då den skadegörande handlingen genomfördes (d.v.s misshandeln), om inte preskriptionen avbrutits dessförinnan (se 2 § första stycket och 5 § preskriptionslagen). Har preskriptionen avbrutits, löper ny preskriptionstiden från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslag).

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”