När preskriberas olaga hot?

FRÅGA
Jag vet att preskriptionstiden för olaga hot är två år men undrar om man ska vänta två år och en dag innan det blir preskriberat.Tack förhand för svaret
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur lång tid som ska passera innan ett brott inte längre kan medföra rättsliga följder beror på brottets så kallade preskriptionstid. Tiden börjar löpa automatiskt då brottet fullbordats. En åklagare måste således väcka åtal inom tidsfristen.

Preskriptionstiden inom svensk rätt baseras på vad maxstraffet för ett brott är, se 35 kap 1 § BrB. För brottet olaga hot är påföljder böter eller fängelse i högst ett år enligt 4 kap 5 § BrB. Preskriptionstiden är därför två år för olaga hot. Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks enligt 35 kap 4 § Brottsbalken. Svar på din fråga är alltså att brottet olaga hot preskriberas när 2 år har passerat. Så det innebär att det inträffar precis som du anger, dagen efter att 2 år har passerat beräknat från det datumet då brottet begicks.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96509)