När preskriberas min skuld?

Jag har förlorat i domstol efter att ha stämt staten och skattemyndigheten och blivit dömd att betala rättegångskostnader som skall drivas in av kronfogden med belopp som överstiger det belopp jag har rätt att få i bostadstillägg till min fattigpension. Finns det någon preskriptionstid för detta slags skulder och hur lång är denna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta när din skuld preskriberas. Tillämplig lag i detta fall är Preskriptionslagen (PrskL).

Enligt huvudregeln så preskriberas en fordran efter tio år enligt 2 § PrskL. Ett undantag finns för konsumentfordringar som preskriberas efter tre år, men tyvärr passar inte den fordran som Skatteverket har mot dig in i denna kategori eftersom fordringen då måste avse en vara eller tjänst eller något annan som en näringsidkare i yrkesmässig verksamhet tillhandahållit en konsument.

Preskriptionstiden för fordran mot dig är alltså tio år. Dessa tio år "startar om" varje gång det sker ett så kallat preskriptionsavbrott enligt 6 § PrskL. Med preskriptionsavbrott menas exempelvis att Kronofogdemyndigheten skickar ut ett nytt inbetalningskrav till dig där de påminner dig om att betala din skuld. När detta sker börjar alltså de tio åren om. Först när det har gått tio år utan att du hört någonting från borgenären (den som du är skyldig pengar) kan skulden då preskriberas enligt lag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”