När preskriberas gamla fakturor?

Hej jag har fått ett brev på en gammal skuld från 2006-2008 på elleveranser.

kan/får dom verkligen göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar när en faktura preskriberas, och hur länge en säljare eller liknande kan kräva betalning.

Det framgår inte om du fått några fakturor från bolaget gällande samma skuld innan, eller om denna faktura är den första du har fått. Därför kommer jag på ett generellt plan redogöra för när fakturor preskriberas.

Fakturors preskriptionstid

För fordringar (krav på betalning) är Preskriptionslag (1981:130) (hädanefter PreskL) tillämplig, se dess 1 §.

Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år, om inte preskriptionen inte har avbrutits på något sätt, se 2 § PreskL. För fordringar som en näringsidkare har mot en konsument, för en vara/tjänst/annan nyttighet som tillhandahållits av näringsidkaren i dennes näringsverksamhet för konsumentens eget bruk är dock preskriptionstiden 3 år, se 2 § 2 st. PreskL. Detta är antagligen fallet i din situation eftersom ett företag skickat en faktura till dig för elleveranser.

Att avbryta en preskription innebär att "klockan nollställs" kan ske på tre sätt, se 5 § PreskL:

1.Gäldenären (den som är skyldig pengar) gör en betalning.

2.Gäldenären får ett skriftligt krav på betalning.

3.Borgenären (den som kräver pengarna) väcker talan eller åberopar fordringen mot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i ett skiljeförfarande (när man gör upp utanför en domstol enligt speciella regler).

Förutsatt att den som skickat fakturan inte har avbrutit preskriptionen tidigare är en faktura från 2006–2008 inte något som kan användas mot dig 12 år senare, och du kan bestrida fakturan med att fordran har preskriberats.

Bestrida fakturan

För att bestrida fakturor är det avgörande att det sker så snabbt som möjligt. När man bestrider en faktura är det viktigt att man gör det på ett sätt där kommunikationen kan sparas, förslagsvis mejl. När man bestrider kontaktar man helt enkelt den som skickat fakturan och säger att man inte håller med om faktureringen och att det har blivit fel. Du ska ange vilken faktura det är, och den rättsliga grunden för bestridandet. Det är skillnad mellan en rättslig grund, som innebär ett "konkret fel" (i det här fallet att fordran är preskriberad) och att man vägrar betala utan motivering. Därför är det viktigt att du noga och sakligt redogör för varför du inte kommer betala fakturan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo