När preskriberas Försäkringskassans fordran mot mig?

2020-02-25 i Preskription
FRÅGA
Hej, Jag har blivit återbetalnings skyldig på cirka 200.000 till försäkringskassan. Kommer det någonsin preskriberas?Läste någonstans om 10 år. Gäller bostadsbidrag föräldrapenning och barnbidrag.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad preskription innebär och preskriptionstiden i ditt fall

Inledningsvis kan det nämnas att innebörden av preskription är att om en fordran preskriberas så förlorar borgenären (den man är skyldig pengar) rätten att kräva ut sin fordran (8 § preskriptionslag, PreskL).

Försäkringskassan har en fordran om 200 000 kr mot dig. Denna fordran preskriberas 10 år efter skuldens uppkomst och i detta fall är skuldens uppkomst när Försäkringskassan betalade ut de olika bidragen och föräldrapenningen. Denna preskriptionstid om 10 år gäller om inte preskriptionen avbryts (2 § första stycket PreskL).

Vad preskriptionsavbrott innebär

Om preskriptionen avbryts, det vill säga om preskriptionsavbrott föreligger löper en ny preskriptionstid om 10 år från den dagen preskriptionsavbrottet skett (6 § PreskL). Ett preskriptionsavbrott medför alltså en slags "förnyelse" av preskriptionstiden. Detta kan alltså medföra att en fordran aldrig preskriberas om preskriptionsavbrott sker innan preskriptionstiden på 10 år gått ut, om och om igen osv.

Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt, vilka är:

1. Om du betalar en del av skulden, utfäster dig att betala skulden eller på annat sätt erkänner skulden

2. Om du får ett skriftligt krav eller påminnelse från Försäkringskassan om den aktuella skulden

3. Om Försäkringskassan väcker talan mot dig i domstol eller på annat sätt åberopar fordringen vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskL).

Om skulden någonsin kommer preskriberas beror därför på om Försäkringskassan skickar skriftliga krav/påminnelser eller om preskriptionsavbrott sker på annan grund. Om inte preskriptionen avbryts kommer Försäkringskassans fordran om 200 000 kr mot dig att preskriberas 10 år efter att utbetalningarna gjordes.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (561)
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?
2020-11-03 Vad är preskriptionstiden för en revers?

Alla besvarade frågor (86407)