När preskriberas fordringar?

2019-11-03 i Preskription
FRÅGA
Har skulder sen början på 1980 talet , har nästan hela tiden haft löneutmätning och nu på pensionen, ska inte dom vara preskbtiderade.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om löneutmätning och preskription återfinns i preskriptionslagen (PreskL).

När preskriberas en fordran?

För att en fordran ska preskriberas krävs det att borgenären (den som har en fordran på dig) har förlorat rätten att återkräva beloppet. En skuld blir i regel preskriberad om du dels inte har erkänt den, dels om den som du har obetalda fordringar hos, det vill säga borgenären, inte har avbrutit preskriptionstiden.

En fordran preskriberas i regel efter tio år (2 § första stycket PreskL). Efter denna tid förnyas dock preskriptionstiden på nytt om, och för varje gång borgenären påminner dig om den obetalda fordran. Motsatsvis: om borgenären inte skickar dig en påminnelse vart tionde år blir fordran avskriven. Men så länge skulder finns, och du får påminnelser, löper alltså perioden på tio år om på nytt.

Förutsatt att inget preskriptionsavbrott har skett under tiden så löper den nya tioåriga fristen om på nytt, (5 § PreskL).Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt. Med avbrott menas att tidsfristen förlängs. Exempel på det är om du som gäldenär får en skriftlig påminnelse om att betala,

Har det inte skett något avbrott preskriberas skulden efter tio år från det att du blev betalningsskyldig, i ditt fall i början av 1980-talet.

Med andra ord kan preskriptionstiden pågå hur länge som helst förutsatt att avbrott sker.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (569)
2021-01-20 Preskriptionsavbrott vid överlåtelse av fordran
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.

Alla besvarade frågor (88291)