När preskriberas ett krav på betalning?

Har man rätt att kräva pengar efter 2 år ? Dom bodde tillsammans i hus som en stöd på betalningar. Nu kommer den andra och kräver pengar för ev vinst och inventarier.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då jag inte kan tyda omständigheterna i det enskilda fallet så kommer jag besvara frågan utifrån hur man generellt sett hanterar en sån här situationer vid fordringsanspråk.

En fordran kan man säga är en rätt för en person att få en viss prestation exempelvis betalning. En fordran kan grunda sig på avtal, på en handling som inte har samband med ett avtalsförhållande, lag eller oskriven rätt.

En fordran kan efter en viss tid inte göras gällande, man säger då att en fordran har preskriberats. Bestämmelser om preskription regleras i preskriptionslagen som du hittar här.

Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten om inte preskriptionen har avbrutits innan 10 år, 2 § första stycket preskriptionslagen. En preskriptionstid avbryts om exempelvis om den personen som begär betalning kommer med ett krav på betalning men en preskriptionstid kan också avbrytas exempelvis genom att den som är skyldig att betala erlägger betalning av fordran eller betalning av ränta, 5 § preskriptionslagen. När en preskriptionstid har avbrutits så uppkommer en ny preskriptionstid som börjar löpa, 6 § preskriptionslagen.

Utifrån den information som framgår i frågan så är svaret ja man kan kräva pengar efter 2 år. Det är en annan fråga sedan om det huvud taget finns en fordran men detta kan jag inte bedöma av informationen. Om du anser att du inte är betalningsskyldig kan du bestrida fordran genom att skriftligen vända dig till den som anser att du är betalningsskyldig och ange grunderna för varför du anser att du inte är betalningsskyldig. Det finns dock en risk att den som påstår att du är betalningsskyldig vänder sig till Kronofogden för att få hjälp med indrivning av skuld. Detta kan du givetvis överklaga och kan sluta med en rättegång med frågan om du är betalningsskyldig.

Om du vet att du är betalningsskyldig så kan du som sagt inte hävda att fordran är preskriberad eftersom preskriptionstiden som huvudregel är 10 år men om du anser att du inte är betalningsskyldig på andra grunder ska du givetvis bestrida fordran.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”