När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Preskription av skuld till försäkringskassan om man har en avbetalningsplan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar efter hur lång tid en skuld till Försäkringskassan preskriberas om man har en avbetalningsplan.

Bestämmelser om preskription i det här fallet finns i preskriptionslagen ("PreskL")

Preskriptionstiden är tio år, men kan förlängas

En skuld till Försäkringskassan preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § första stycket PreskL).

Om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott börjar dock en ny preskriptionstid om 10 år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § PreskL).

Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt (5 § PreskL):
1) Om du på något sätt erkänner skulden gentemot Försäkringskassan. Exempelvis om du gör en avbetalning eller betalar ränta.
2) Om Försäkringskassan skickar ett skriftligt krav på betalning eller en påminnelse om skulden.
3) Om Försäkringskassan vidtar rättslig åtgärd med anledning av skulden. Exempelvis om Försäkringskassan åberopar skulden mot dig i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

Exempelvis om din skuld uppkom år 2011 så preskriberas den i år, 2021. Men skedde ett preskriptionsavbrott 2015 så preskriberas skulden först 2025.

Sammanfattning

Preskriptionstiden är tio år från tillkomsten. Sker ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Tim BjärtrosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo