När preskriberas en skuld på inkasso från år 1990 med tillhörande räntor?

Hej,

Har en skuld på inkasso från 1990 som jag inte kan betala själva skulden är 3200kr resten ca 18000kr är ränta undrar när den preskriberas

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av preskriptionslagen (PreskL).

Preskription av skulder

När fordringar eller skulder blir tillräckligt gamla preskriberas de. Det innebär att den som har en fordran på dig förlorar sin rätt att kräva betalning för sin fordran (PreskL 8 § första stycket). Preskriptionen omfattar även räntan till skulden (PreskL 8 § andra stycket).

Skulden + räntan kan alltså inte drivas in från dig efter att preskriptionstiden har gått ut.

Preskriptionstiden är tio år som huvudregel

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, dvs. när skulden uppstod (PreskL 2 § första stycket).

För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år (PreskL 2 § andra stycket). Detta gäller endast fordringar mot en konsument som avser en vara eller tjänst som en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för enskilt bruk.

Däremot kan preskriptionstiden avbrytas, vilket innebär att preskriptionstiden börjar om.

Preskriptionsavbrott

Även om en tidsperiod som är längre än preskriptionstiden har passerat, är det inte säkert att din skuld har preskriberats. Preskriptionstiden förnyas nämligen genom ett preskriptionsavbrott.

Ett preskriptionsavbrott kan ske genom tre alternativ (PreskL 5 §):

1. Du erkänner skulden genom att betala en ränta eller amortering, eller be om en avbetalningsplan,

2. Du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den du har skulden till. Inkassobolaget kan t.ex. skicka ut krav eller påminnelser löpande till dig.

3. Den du är skyldig pengar väcker talan mot dig i domstol om skulden, ansöker om betalningsföreläggande eller ansöker om utmätning hos Kronofogden och hänvisar till skulden.

Om någon av de tre alternativen uppfylls kommer en ny preskriptionstid börja löpa, dvs. ytterligare tio eller tre år beroende på vad det är för skuld (PreskL 6 §).

Ifall någon av de tre punkterna aldrig har uppfyllts har din skuld redan preskriberats eftersom skulden är från 1990. Detta är dock inte sannolikt eftersom skulden har kommit till inkasso och rimligtvis har de skickat ut krav eller påminnelser flertalet gånger. Jag kan inte säga när din skuld inklusive ränta kommer preskriberas, eftersom jag inte har några uppgifter om när det skedde ett preskriptionsavbrott senast.

Sammanfattning

Huvudregeln är att en skuld preskriberas tio år efter att den uppstod. Konsumentsfordringar preskriberas dock efter tre år. Om ett preskriptionsavbrott sker, t.ex. i form av att du betalar ränta, inkassobolaget skickar ut ett betalningskrav eller påminnelse, börjar en ny preskriptionstid löpa. Inkassobolaget kan skicka ut flera krav och påminnelser, vilket innebär att en skuld i princip aldrig preskriberas om inkassobolaget löpande skickar krav till dig. Preskriptionstiden börjar om vid varje preskriptionsavbrott, och det kommer då dröja ytterligare tio eller tre år (beroende vilken fordran du har) till innan din skuld preskriberas.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”