När preskriberas en skuld för ett lån?

Hej

Har en vän som lånat ut pengar till en anhörig. Men han har inte betalat tillbaka något på skulden. Vännen har dock glömt av den i några år och inte påmint eller krävt pengarna på minst 3 år.

Är den skulden nu preskriberad? Inget skriftligt avtal finnes tyvärr.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att din vän ("långivaren") har lånat ut pengar till en anhörig ("låntagaren"). Låntagaren har inte betalat tillbaka något och långivaren har glömt av skulden i minst tre år. Det framkommer inte av frågan exakt när skulden uppkom. Du undrar följaktligen om skulden nu är preskriberad.

Bestämmelser om preskription finns i preskriptionslagen ("PreskL").

Preskriptionstiden är tio år, men kan förlängas

Preskription innebär att långivaren förlorar rätten att kräva ut skulden från låntagaren (8 § PreskL). Preskription sker efter att preskriptionstiden har förflutit.

Preskriptionstiden i det här fallet är tio år från tillkomsten (2 § första stycket PreskL). Tillkomsten är dagen då låntagaren och långivaren ingick det muntliga avtalet om lånet, dvs. dagen då de kom överens om lånet. Just dagen för tillkomsten kan vara svår att bevisa i det här fallet, eftersom det rör sig om ett muntligt avtal. Ni kan därför titta på dagen för överföringen av pengarna som en vägledning.

Preskriptionstiden kan dock förlängas. Om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § PreskL).

Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt (5 § PreskL):

1) Om låntagaren på något sätt erkänner skulden gentemot långivaren. Exempelvis om låntagaren gör en avbetalning eller uttryckligen erkänner till långivaren att skulden finns.
2) Om långivaren skickar ett skriftligt krav på betalning eller en skriftlig påminnelse om skulden till låntagaren.
3) Om långivaren vidtar rättslig åtgärd med anledning av skulden. Exempelvis om långivaren åberopar skulden mot låntagaren i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

Exempel: Om skulden exempelvis uppkom den 30 januari 2012, så preskriberas skulden den 30 januari 2022. Men skedde ett preskriptionsavbrott den 10 januari 2015 så preskriberas skulden den 10 januari 2025.

Sammanfattning

Preskriptionstiden är tio år från skuldens tillkomst. Sker ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet.

Eftersom det inte framgår av frågan när skulden tillkom så kan jag inte exakt fastställa om skulden är preskriberad eller ej. Dock kan jag säga att det inte verkar som att något preskriptionsavbrott har skett. Det verkar heller inte vara så att tio år har förflutit sedan skuldens tillkomst, och i sådant fall är skulden inte preskriberad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Tim BjärtrosRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”