När preskriberas en skuld?

2020-09-23 i Preskription
FRÅGA
Hej Jag har fått ett brev från kronofogden idag om en skuld sen 2012 från region Skåne Kan dom kräva pengar av mig nu? För perioden som står i brevet är förfallodag 2012-09-21 och 2012-08-16Borde inte detta preskriberas??Hoppas ni kan hjälpa mig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om preskription finns i preskriptionslagen.

I din fråga får jag inte veta vid vilken tidpunkt din skuld uppkom, utan endast dess förfallodatum. Jag kan därför inte veta säkert om din skuld har preskriberats. Men jag kommer utforma mitt svar efter de datum jag fått.

När preskriberas en skuld?

Huvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 år efter dess uppkomst (2 § 1 st. preskriptionslagen).

Preskriptionstiden kan också förnyas och börja löpa på nytt genom ett preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott kan göras till exempel genom att det skickas ut ett betalningskrav om att du ska betala skulden eller att du erkänner skulden genom att betala ränta eller amortering (5 § preskriptionlagen).

Jag antar att ett betalningskrav har skickats till dig då dina skulder förföll till betalning år 2012. Vid det betalningskravet så skedde ett preskriptionsavbrott. Det innebär att preskriptionstiden börjar räknas på nytt 10 år framåt från den dag du fick betalningskravet. Om du fick betalningskraven 2012, preskriberas alltså dina skulder 2022 om inget annat preskriptionsavbrott gjorts som förlänger preskriptionstiden ytterligare.

Det innebär att kronofogden kan kräva betalning av dig för skulden eftersom det inte gått 10 år sedan skulden förföll till betalning, förutsatt att du fick ett betalningskrav när skulden skulle betalas. Skulden har därför inte preskriberats. Eftersom skulderna inte har preskriberats är du fortfarande skyldig att betala dem. Kronofogden kan därför kräva att du betalar dina skulder.

Ett tillägg är att det skedde ytterligare ett preskriptionsavbrott nu när kronofogden skickade ut ett betalningskrav till dig angående dina skulder. Det innebär att preskriptionstiden börjar räknas på nytt 10 år framåt från den dag du fick betalningskravet av kronofogden, vilket betyder att skulderna inte preskriberas förrän år 2030 om du fick betalningskravet nu i år 2020.

Sammanfattningsvis har dina skulder inte preskriberats, förutsatt att du fick ett betalningskrav när skulderna förföll år 2012. Du är därför fortfarande skyldig att betala dem.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att skriva till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (582)
2021-04-14 Preskriptionstid och arv av skulder
2021-04-14 Har en konsumentfordran preskriberats?
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

Alla besvarade frågor (91193)