När preskriberas en skuld?

2019-05-31 i Preskription
FRÅGA
har en gammal skuld sedan 1999 på en tidningsbolag är detta verkligen hållbart för dem att försöka driva in det efter 20 år
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du har en skuld mot ett tidningsbolag och om tidningsbolaget efter 20 år kan kräva in skulden. Det framkommer inte i frågan om du har skuld som en konsument eller som ett företag. I svaret utgår jag från att du är en konsument.

Regler/bestämmelser angående skulder finns bland annat i preskriptionslagen. Bestämmelser finns även i andra lagar beroende på vad det är för skuld, privatperson eller företag osv. Särregleringar går då före (1 § preskriptionslagen).

Om en skuld inte drivs in inom en viss tid försvinner borgenärens (den som vill ha betalt) rätt att driva in skulden. Skulden preskriberas. (8 § preskriptionslag). Vanligtvis är preskriptionstiden 10 år, om inte annat anges. Till exempel vissa skatteskulder kan ha en preskriptionstid på 5 år (1-2 § preskriptionslagen, se skatteverkets hemsida).

För konsumenter, vid konsumentköp, är preskriptionstiden 3 år. Efter dessa tider kan inte tidningsbolaget driva in skulden om inte ett preskriptionsavbrott har skett. (1 § konsumentköplagen, 1a § konsumenttjänstlagen och 1-2 och 8 § preskriptionslagen).

Preskriptionsavbrott innebär att en ny räkning av preskriptionstiden kommer att ske. Tex. det har gått 3 år och det sker ett preskriptionsavbrott kommer tiden vara ner på 0 igen och en ny räkning börjar. En ny preskriptionstid börjar (6 § preskriptionslag).

Avbrottet kan ske på olika sätt, bland annat sker det om:

gäldenären (den som ska betala) betalar ränta, amortering eller erkänner fodringen på något sätt mot borgenären, gäldenären får en skriftligt krav på betalning, tex. en påminnelse, en betalningsavi eller liknande, borgenärerna ansöker om utmätning hos kronofogden för skulden.
(5 § preskriptionslagen).

Vilket innebär att, eftersom det var 20 år sedan skulden tillkom, det därför är troligast att din fordran har preskriberats oavsett om det är en konsumentfordran eller inte. Vidare för att din fordran ska ha preskriberas krävs det att ett preskriptionsavbrott inte har skett. Då kommer inte heller tidningsbolaget att kunna driva in skulden.

Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (568)
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.
2020-12-30 Preskription av konsumentfordran

Alla besvarade frågor (88213)