När preskriberas en skatteskuld till följd av företrädaransvar?

FRÅGA
Hej ! Jag har drivit ett Aktiebolag med, i genomsnitt 4 anstöllda i 25 år 1991-2016 , och under nästan hela tiden alltid betalat skatt arbetsgivaravgift och moms i tid , men dom 2 sista åren fått betydande problem med likviditeten viket hösten 2016 resulterade i att jag begärde företaget i konkurs vilket omgående beviljade av tingsrätten, förfallna skatter , arbetsgivaravgifter och moms var då drygt 400.000 ,jag hade tidigare under året gjort en kontrollbalansräkning som visade att bolaget inte var på obestånd och dessutom satt in alla mina personliga tillgångar för att försöka få bolaget att överleva vilket visade sig vara ett misstag. Skatte myndigheten ansåg att jag agerat försent och påförde mig ett företrädaransvar för bolagets skatteskulder. men erbjöd att komma med ett bud för för en förlikning .men jag återkom aldrig med något bud eftersom jag inte längre hade några ekonomiska tillgångar att erbjuda.Så skulden fastställdes i förvaltningsrätten. Min bostad såldes på exekutiv auktion och gav ett överskott på ca 40,000.som skulden betalades av med, men nu återstår ca 410000 av skulden . Nu är min fråga , när preskriberas denna skuld. Skatteskulden i aktiebolaget förföll till betalning i September 2016 , förvaltningsdomstolen faställde mitt företrädaransvar i December 2017. Skatteverket lämnade in ansökan till kronofogdemyndigheten 2018 för indrivning. Räknas pres.tiden fr uppkomsten i bolaget, faställelsen i förv.R eller vid ansökan till Krfm.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din situation är du i egenskap av företrädare för ett aktiebolag ansvarig för obetalda skatter och sociala avgifter avseende bolaget du tidigare drivit. Företrädaransvaret innebär att du blivit personligt betalningsansvarig för de skatteskulder som ditt bolag inte har betalat.

Hur lång preskriptionstid gäller för skulder genom företrädaransvar?

Din fråga är när den skuld du har kvar på ca 410 000 kr preskriberas. Preskription av en skuld innebär att åtgärder för att få betalt för skatteskulden inte får vidtas, 10 § första stycket lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. (förkortad SPL).

Huvudfordran mot aktiebolaget preskriberas som huvudregel fem år efter utgången av det kalenderår då fordran förföll till betalning, 3 § första stycket SPL. Även preskriptionstiden för skatteskulden du fått till följd av företrädaransvaret är fem år. Viktigt att poängtera är dock att preskriptionen av din skuld inte är kopplad till preskriptionen av huvudfordran mot aktiebolaget, utan preskriptionstiden för din egen skuld löper självständigt. Detta innebär att du kan vara fortsatt betalningsskyldig för din skuld, även om huvudfordran mot aktiebolaget har preskriberats.

Hur räknas preskriptionstiden?

Den skuld du har påförts genom företrädaransvaret preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då skulden lämnades för indrivning, 3 § tredje stycket SPL.

I ditt fall kommer preskriptionstiden därför att räknas från 2018, då Skatteverket lämnade in en ansökan om indrivning till Kronofogden. Din skatteskuld kommer preskriberas vid årsskiftet 2023/24, under förutsättning att ingen preskriptionsförlängning sker i enlighet med 7 § SPL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (25)
2021-08-18 När blir en skatteskuld preskriberad?
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar

Alla besvarade frågor (96479)