När preskriberas en privat fordran?

Preskriptionstiden finns det någon sån till privat skuld

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Med privat skuld förstår jag det som att du som privatperson är skyldig en annan privatperson pengar. Den person som du är skyldig pengar (borgenären) har alltså en fordran på dig. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskL). Att en fordran preskriberas innebär att den som du är skyldig pengar inte längre har rätt att försöka driva in skulden (8 § första stycket PreskL).

Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst (2 § första stycket PreskL). Om det skett ett preskriptionsavbrott börjar dock preskriptionstiden om varje gång ett sådant avbrott skett (2 § första stycket PreskL och 6 § PreskL). Borgenären kan framkalla ett sådant preskriptionsavbrott genom att erkänna fordran. Det kan borgenären göra på två sätt; det första sättet är genom att påminna dig om skulden genom ett skriftligt betalningskrav (5 § andra punkten PreskL). Det andra sättet är att väcka talan mot dig och åberopa fordran i rätten (5 § tredje punkten PreskL). Varje gång borgenären erkänner fordran börjar alltså preskriptionstiden om på nytt och fordran kvarstår då i ytterligare tio år.

Slutsatsen är att en privat skuld som inte blir indriven eller erkänd av borgenären preskriberas efter 10 år. Blir fordran däremot erkänd, och preskriptionsavbrott infaller, kan den kvarstå under väldigt lång tid. Om borgenären är duktig på att framkalla preskriptionsavbrott när preskriptionstiden börjar närma sig sitt slut så kan det med andra ord vara så att fordran i fråga aldrig preskriberas.

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo