När preskriberas en misstagsbetalning från en arbetsgivare när mottagaren inte är i god tro?

FRÅGA
Hej! Jag sommarjobbade på en statlig myndighet och av någon anledning så skicka dem ut lön efter jag hade slutat arbeta. Jag kontaktade HR avdelningen på myndigheten och frågade om lönen. Efter två veckor så fick jag ett samtal tillbaka där de sa att jag skulle få hem en faktura på pengarna som jag har fått utöver min lön. De kunde inte presentera något belopp på mängden pengar och så var det inget mer med det. Nu har det snart gått 3 månader och jag har inte hört något av dem och ingen faktura har kommit hem till mig? Jag undrar hur jag ska agera i situationen och hur lång tid de eventuellt har på sig att skicka en faktura till mig. På en väldigt begränsad ekonomi är det väldigt jobbigt att inte veta hur mycket jag är betalningsskyldig om jag nu ens är det. Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver är en så kallad misstagsbetalning från din före detta arbetsgivare och behandlas enligt principen condictio indebiti.

Vad innebär principen om condictio indebiti?

Det finns inget lagrum som beskriver principen om condictio indebiti, utan principen är en allmän civilrättslig princip. Principen innebär att den som fått ta emot en felaktig betalning ska återbära summan till den rättmätige ägaren.

FInns det undantag från principen om condictio indebiti?

Huvudregeln är att mottagaren av ett belopp ska betala tillbaka. Undantag från denna huvudregel är:

Om mottagaren är i god tro, det vill säga att mottagaren är omedveten om att betalningen är felaktig, och Mottagaren har inrättat sig efter betalningen vilket typiskt sätt är att pengarna har förbrukats. Hänsyn ska också tas till partsförhållandet, till exempel har privatpersoner anledning att tro att överföringar från en bank är riktiga och korrekta. En annan faktor är betalarens passivitet, ju längre tid den felaktiga parten inte uppmärksammar den felaktiga betalningen desto mer kan mottagaren befinna sig i god tro och rätta sig efter betalningen. Preskription för fordran inträder vanligtvis efter 10 år (2 § preskriptionslag).

Rekommendation

Du är inte i god tro och du har inte inrättat dig efter betalningen vilket gör att du enligt principen condicito indebiti ska överföra pengarna till din gamla arbetsgivare. Själva problemet i din situation är att du inte har haft möjlighet att göra rätt för dig. Passiviteten har varat i 3 månader från betalaren sida. Jag vill göra dig uppmärksam på att din arbetsgivare nu har en fordran på dig och att den preskriberas efter 10 år. Passiviteten gäller bara om du från början hade varit i god tro samt inrättat dig efter betalningen.

Du har gjort vad som kan förväntas av dig när du fick pengarna, det vill säga kontaktat din före detta arbetsgivare. Nu har du två möjliga alternativ: Antingen behålla pengarna i 10 år och vänta på att preskriptionstiden inträder, eller kontakta din före detta arbetsgivare igen och göra arbetsgivaren uppmärksam på att du fortfarande inte fått göra rätt för dig. Vad du väljer är således upp till dig! Jag rekommenderar att du kontaktar din arbetsgivare igen.

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (385)
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?
2020-04-25 Hur ska ett skuldebrev utformas?
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti

Alla besvarade frågor (80290)