När preskriberas en lönefordran?

Jag är målare och varit anställd ca 15 år hos samma arbetsgivare. Arbetsgivaren har hela tiden varit bunden av kollektivavtal. Jag har tills för en tid sedan inte varit medveten om att jag enligt kollektiv-avtalet varit berättigad till helglön. Jag har inte erhållit någon helglön under anställningen och min fråga är vilka möjligheter jag i efterhand har att kräva utbetalning obetald helglön. Arbetsgivaren vägrar ut-betalning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är preskriptionslagen (PreskL) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen, MBL)

Lönefordringar omfattas av allmän preskription. I 2 § 1 st. PreskL sägs att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Det sistnämnda brukar benämnas preskriptionsavbrott, vilket kan ske genom att gäldenären, dvs. din arbetsgivare (gäldenär = den skuldsatte) 1. Utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (borgenär = fordringsägare, dvs. du, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat), 2. Får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. Att borgenären själv väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, 5 § PreskL

Märk väl att en skuld egentligen aldrig dör. Gäldenärens skyldighet att reglera skulden kvarstår således, men om han eller hon, efter att preskription inträtt, skulle vägra kan borgenären inte genomdriva sitt anspråk rättsligt, dvs. i domstol, vilket i praktiken betyder att gäldenären i så fall undkommer betalning. Men det finns fortfarande ingenting som hindrar denne från att frivilligt göra rätt för sig. Notera också att ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid om tio börjar att löpa från dagen för avbrottet, 6 § PreskL. Sammanfattningsvis kan sägas att du, enligt huvudregeln, kan ställa krav på lönefordringar avseende upparbetad helgersättning upp till tio år bakåt i tiden. Emellertid kan det finnas avvikande regler som måste beaktas när det gäller löneanspråk grundade på kollektivavtalsbestämmelser, se 64-67 §§ MBL

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Förslagsvis hänskjuter du ärendet till ditt fackförbund. Om inte annat kan vi alltid bistå dig genom att föra din talan mot arbetsgivaren. Med tanke på den tid som har förflutit kan det ju av uppenbara skäl röra sig om en inte helt obetydlig summa. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”