När preskriberas en fordran och vad är innebörden av preskription?

2020-01-09 i Preskription
FRÅGA
Hej!Gjorde en ombyggnad av mitt hus 2015-2016 och anlitade en byggare som kvalitetsansvarig. Slutbesiktningen gjordes någon gång i juni 2016 och jag fick mail från byggaren 2016-08-23 att slutbeskedet kommit från kommunen och att allt var klart. Idag kom fakturan för uppdraget som kvalitetsansvarig med fakturadatum 2019-12-31. Dvs mer är 3 år sedan arbetet slutfördes. Kan jag åberopa preskriptionstiden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskL).

När uppstår en fordran och hur lång tid tar det innan en fordran preskriberas?

Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst om inte något preskriptionsavbrott skett (2 § första stycket PreskL). Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument, en så kallad konsumentfordran, preskriberas denna istället 3 år efter tillkomsten, om inget preskriptionsavbrott skett (2 § andra stycket PreskL). En fordran uppstår i samband med att arbetet slutförs enligt avtalet, och preskriptionstiden räknas härifrån.

Vad är ett preskriptionsavbrott och vad innebär det?

5 § PreskL innehåller bestämmelser om preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott innebär att fordran erkänns på något sätt, exempelvis genom att gäldenären utfäster betalning eller betalar ränta på fordan, eller får ett skriftligt betalningskrav från borgenären.

Gäldenär är den som har skuld till någon annan, och borgenär är den som har fordran på gäldenären.

Om preskriptionsavbrott gjorts, börjar en ny preskriptionstid löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § PreskL).

Vad är blir innebörden av preskription?

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten kräva betalning för sin fordran (8 § första stycket PreskL).

Sammanfattning och råd

Jag tolkar situationen som att det i ditt fall handlar om en konsumentfordran, eftersom byggaren utfört en tjänst åt dig som konsument, i egenskap av näringsidkare vilket gör att preskriptionstiden blir 3 år (2 § andra stycket PreskL). Arbetet slutfördes enligt mailkonversation 2016-08-23, vilket gör att preskriptionstiden började löpa då under förutsättning att arbetet faktiskt var klart vid samma tidpunkt.

Om du inte fått någon betalningspåminnelse av borgenären, eller något annat preskriptionsavbrott skett, har fordran preskriberats eftersom det gått mer än 3 år sedan fordran uppstod vilket innebär att den inte behöver betalats.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (619)
2022-01-28 Preskription av lån hos CSN
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen

Alla besvarade frågor (98708)