När preskriberas en fordran?

Hej!

Ni tolkade kunden som en konsument med det är ett handelsbolag som köpt varor av ett bolag. Ä det verkligen 10 års tid att driva in en skuld?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom frågan avser en skuld (fordran) så är preskriptionslagen (PreskL) tillämplig. Den kan du hitta här.Enligt 2 § 1 st. PreskL preskriberas en fordran, som huvudregel, efter 10 år. Dock kan preskriptionstiden avbrytas, genom exempelvis en påminnelse och således börjar denna 10-årsregel om.

I konsumentförhållanden är preskriptionstiden enligt 2 § 2 st. PreskL, 3 år.

Hoppas att vi tolkade frågan på rätt sätt och om du har några fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig!

Med vänlig hälsning,

Filip BraunRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo