När preskriberas en fordran?

Hej. Nu är det så att en räkning till min mormor vars faktura datum är 2012-04-13 har plötsligt återkommit efter min mormors död. De hade 4 år och 7 månader på sig att skicka påminnelse men har ej gjort detta. Först efter November 2016 fick vi inkasso brev av intrum justitia. Jag vill kolla hur det ligger till. När slutar en faktura att gälla? För vi har inte fått någon påminnelse under 4 år och 7 månaders tid.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen.

Huvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas 10 år efter dess tillkomst. Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas fordran redan efter 3 år. Dessa tidsfrister gäller så länge inget preskriptionsavbrott skett (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott innebär att skulden erkänns på något sätt. Att borgenären skickar en påminnelse om betalningskrav ses som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).

Jag tolkar det som att det i ditt fall handlar om en fordran mot en konsument, och då gäller som sagt en preskriptionstid på 3 år. Eftersom ni inte fått någon påminnelse under dessa 4 år och 7 månader, borde fordran vara preskriberad och inte behöva betalas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”