När preskriberas en fordran?

2017-04-13 i Preskription
FRÅGA
Då mitt ex och jag separerade 2003 skrev vi ett avtal om att han skulle återbetala hälften av mitt arv från mamma som vi använt till att renovera en gemensam stuga. Enligt avtalet skulle skulden regleras inom 2 år men då han är mina barn pappa har jag väntat till han fått bättre ekonomi så det inte skulle drabba våra döttrar. Då jag nu tar upp dessa pengar säger han att han vägrar betala och att han inte behöver göra det då det är preskriberat sedan 2013, 10 år efter vi ingick avtalet. Kan man göra så här är mitt fråga? Mvh orolig och kanske blåst
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fordran preskriberas tio år efter att den tillkom vilket innebär att din fordran på ditt ex preskriberades under 2013, om inte preskriptionen avbröts dessförinnan (2 § preskriptionslagen).

Preskriptionsavbrott kan ske på ett antal olika sätt. Antingen kan preskriptionen ha avbrutits, innan 2013, genom att ditt ex utfäst betalning, erlagt ränta eller amortering till dig eller på något annat sätt erkänt fordringen gentemot dig. Ett annat sätt preskriptionen kan ha avbrutits på är att ditt ex fått ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från dig. Det sista sättet preskriptionen kan ha avbrutits på är om du väckt talan mot ditt ex eller på anat sätt åberopat fodringen mot honom vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § preskriptionslagen). Om du gjort något av detta innan fordringen skulle preskriberades under 2013 så har det skett ett preskriptionsavbrott och en ny preskriptionstid började löpa från den dagen och tio år framåt. Om du inte gjort något av detta är det som ditt ex säger så att din fordran mot honom är preskriberad vilket innebär att han inte är rättsligt tvungen att betala.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95746)