När preskriberas en borgensförbindelse på en hyreslägenhet?

2020-02-04 i Preskription
FRÅGA
Hej! Jag står som borgenär på min mammas lägenhet, och idag ringde hyresvärden. Hon har en skuld på strax över 50000:- som tillkommit under dom sista två-tre åren. Det motsvarar ca 9 hyror. Kan dom komma med krav på allt detta utan att jag har fått veta något alls innan idag. Mvh Niklas
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till frågor om en borgenärs betalningsskyldighet så hittar vi de bestämmelserna i handelsbalkens 10:e kapitel samt i preskriptionslagen.

Det finns två olika sorters borgen du kan ha gått i.

Vilken sorts borgen som det rör sig om i detta fallet framkommer inte av frågan. Det kan spela roll för huruvida du är betalningsskyldig eller inte.

Enkel borgen:

Om du har gått i enkel borgen för din mors skuld så är du bara betalningsskyldig för hennes skuld om hon inte kan betala eller inte går att få tag på. Ditt ansvar är såldes subsidärt. (10 kap. 8 § HB)

Proprieborgen:

Om du har gått i en sproprieborgen för din mors skuld så är du betalningsskyldig på samma sätt som om skulden vore din egen. I såna fall kan alltså din mors hyresvärd kräva dig på pengarna även om din mor skulle vara kapabel att betala. (10 kap. 9 § HB)

Om det ej har framgått vilken sorts borgen som du har gått i så är det en enkel borgen.

Det kan hända att några av hyresfordringarna är preskriberade

Att din mors hyresvärd inte har hört av sig tidigare kan ha en inverkan på om du är skyldig att betala eller inte. Om din mor hyr sin lägenhet av en privatperson så tar det 10 år för en fordran att preskriberas, är det däremot en näringsidkare som är hyresvärd så tar det endast 3 år för en fordran att preskriberas. Då det går att anta att din mor har fått krav på betalaningar under sin hyrestid så är inte hennes fordran att se som preskriberad. Däremot kan det hända att att ditt borgensåtagande kan vara preskriberat om det har gått mer än 3 år sedan du hörde någonting från din mors hyresvärd om det. Preskriptionstiden är individuell för varje borgensfordran vilket innebär att en hyresfordran från juni 2013 blir preskriberad i juni 2016. Således innebär alltså detta att du inte är betalningsskyldig för de hyrorna som är mer än 3 år gamla. (PreskL 2 §)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att i det fallet att di skulle ha gått i en enkel borgen så är du bara betalningsskyldig om din mor inte kan betala. Annars är du betalningsskyldig för alla de hyresfordringar som inte är äldre än 3 år.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (616)
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande
2021-12-24 preskriberad fordran för konsumenttjänst

Alla besvarade frågor (98481)