När preskriberas CSN-lån?

Hej,

Jag studerade i USA 1992-1994 med hjalp av CSN. Flyttade aldrig hem igen utan bosatte mig dar. Borjade aldrig aterbetalning och har inte hort fran CSN sen (formodligen) 1996-1997. Har last att preskriberingstiden andrades 2011 fran 10 till 25 ar men min skuld ska ha preskriberats langt innan 2011......

De har nu fatt tag pa min adress i USA for i veckan fick jag en paminnelse fran dem att "nu ar det dags att borja betala", 24 ar efter den sista utbetalningen och atminstone 21 ar sen senast jag horde ifran dem.

Sa har mitt lan preskriberats och deras brev ar ett "tomt hot" eller kan de borja jaga mig nu?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att preskriptionstiden har ändrats till 25 år. I övergångsbestämmelsenra om lag om ändring i studiestödslagen (2011:859) framgår att den nya längre preskriptionstiden ska tillämpas på en fordran som uppstod innan den 1 juli 2011, förutsatt att fordran inte är preskriberad.

Preskriptionstiden för CSN-lån beräknas från det att den sista utbetalningen skedde, alltså 1994. Av 5 § Preskriptionslagen (1981:130). framgår att en preskription kan brytas på olika sätt. CSN:s kontakt/påminnelse till dig 1996-1997 är sannolikt ett preskriptionsavbrott. Därmed räknas preskriptionstiden från 1996-1997 vilket innebär att din skuld bör ha preskriberats någon gång 2006-2007.

Om du vill fastslå att skulden är preskriberad måste du göra detta genom en fastställelsetalan. Genom att väcka fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken kan en domstol pröva om ett rättsförhållande består eller inte består om ovisshet kring detta råder och denna ovisshet är till nackdel för käranden.

Din skuld bör alltså vara preskriberad, den möjlighet du har fört att fastslå detta är att väcka en fastställelsetalan vid tingsrätten.

Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo