FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/06/2020

När preskriberas brottet hot mot tjänsteman?

När blir en anmälan gällande hot / ofredande mot tjänsteman preskriberad? Händelsen utspelade sig enligt protokoll aug 2018

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet våld eller hot mot tjänsteman finns stadgat i 17 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år.

När ett brott preskriberas kan påföljd inte längre dömas ut. Olika brott har olika preskriptionstider. För brott där det svåraste föreskrivna straffet är två års fängelse är preskriptionstiden fem år (35 kap. 1 § BrB). Preskriptionen kan dock förhindras genom preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott sker genom att den misstänkte häktas för brottet eller delges stämning i målet.

Som huvudregel preskriberas alltså gärningen våld eller hot mot tjänsteman fem år efter dagen för gärningen. Om gärningen inträffade i augusti 2018 preskriberas den som utgångspunkt augusti 2023 förutsatt att inget preskriptionsavbrott sker genom att den misstänkte gärningspersonen häktas eller delges stämning i målet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo