När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?

Jag mottog arbetslöshetskassa år 2002 halva året och år 2008 också halva året. Nu säger facket att jag ej skulle ha fått detta bidrag. Dom kräver nu att jag betalar tillbaka bidraget jag fick. Min fråga är följande:

Är inte detta ärende preskriberat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du fått ett återkrav från din a-kassa på grund av påstått felaktiga utbetalningar år 2002 och 2008. Du undrar nu om ärendet är preskriberat.

Bestämmelser om a-kassa och återkrav finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Enligt 68 § ALF ska det som betalats ut för mycket återbetalas om någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättningen lämnats utan att man haft rätt till det, eller med för högt belopp. I ALF saknas preskriptionstider varför det är den allmänna preskriptionstiden enligt preskriptionslagen som gäller.

Enligt preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. För fordran mot konsument, om det avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk är preskriptionstiden tre år (2 § preskriptionslagen). I rättsfallet RH 2011:46 prövades om återkrav om arbetslöshetsersättning räknas som en konsumentfordran eller ej, varvid domstolen kom fram till att det inte rör sig om en konsumentfordran. Det är därmed en tioårig preskriptionstid som är aktuell.

Preskription innebär rätten att driva in skulden förloras. Såväl skulden från 2002 som 2008 är som utgångspunkt preskriberade. Om det sker ett preskriptionsavbrott börjar däremot en ny preskriptionstid om tio år att löpa. Det innebär att om du innan fordringarna preskriberats erhållit exempelvis ett skriftligt krav om dem, har en ny preskriptionstid börjat att löpa.

Min bedömning i ditt fall, utifrån den information jag har att tillgå, är att båda kraven är preskriberade. Det första år 2012, det andra år 2018; det är dock under förutsättning att det inte skett något preskriptionsavbrott (t.ex. skriftlig påminnelse om att det finns ett återkrav).

Har det inte skett något preskriptionsavbrott är min rekommendation att du bestrider betalningskravet med hänvisning till att fordringarna är preskriberade. Om du önskar hjälp i ärendet av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo