När preskiberas ett skadeståndsanspråk med anledning av förslitningsskador på jobbet?

2020-08-19 i Preskription
FRÅGA
Hej Kan jag ställa skadestånd för arbetskada som förslitning under min anställning i postverket 1972-1989 till postnord"postverket"direkt.Med vänlig hälsning
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du lidit en skada mellan åren 1972-1989 och vill nu söka skadestånd för detta.

Din fråga regleras i preskriptionslagen (preskL).

Enklast kan jag besvara din fråga genom att konstatera att den allmänna preskriptionstiden för skadestånd är 10 år. Således har tyvärr preskriptionstiden infallit och du kan inte längre söka ersättning för dina skador ( 2 § och 3 § samt 8 § preskL).

Hoppas du fick svar på din fråga.

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97478)