När polisen inte tar upp anmälan

FRÅGA
Vart skall man vända sej för att få hjälp när inte polisen tar upp anmälan om olaga hot och trakasseri från en broder och detta gäller hot mot flera av syskonen?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om polisen valt att inte göra något med dina uppgifter kan du i vart fall vända dig till en stödorganisation om du blivit utsatt för hot och trakasserier. En organisation som hjälper brottsutsatta är Brottsofferjouren, som erbjuder stödsamtal, se även deras hemsida.

Blir det frågan om nya hot eller liknande är det är viktigt att dokumentera det som går med hjälp av till exempel en telefonsvarare eller egna anteckningar. Skriv en logg där du noterar tid, datum och typ av händelse. Se även till att spara eventuella brev och försändelser. Har du mottagit hot via e-post, sms etc. ska du spara informationen på datorn, telefonen eller där hoten inkommit. Gör detta även om du väljer att skriva ut materialet. Detta kan sammantaget utgöra viktiga bevis i en eventuell rättegång. Det hjälper även polisen vid en ny anmälan.

Tveka inte att kontakta polisen igen om du känner dig hotad. Brottet olaga hot innebär att någon uppträder på ett sådant sätt att den hotade personen fruktar för sin egen eller någon annans säkerhet. 4 kap 5 § brottsbalken anger att "Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1037)
2020-10-28 Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?
2020-10-28 Får en person ta kort på en annan person utan motpartens vilja?
2020-10-26 Fråga om hemfridsbrott
2020-10-23 Det kan vara ett brott att filma någon annan i deras hem

Alla besvarade frågor (85501)