När polisen får kontrollera en persons id

2019-02-24 i Polis
FRÅGA
I vilken omfattning får en polis kontrollera id på en person egentligen? Om jag begår ett brott, var i lagen regleras det att polisen får kolla id på mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det lagstöd som finns för polisen att begära att en medborgare uppvisar legitimation finns i 14 § Polislagen. I paragrafen framgår att en polisman som stöter på en okänd person, som det finns särskild anledning att misstänka är efterspanad eller efterlyst, får omhänderta denna person för identifiering om han/hon vägrar att självmant identifiera sig. Särskild anledning att anta kan vara att personen saknar legitimation och att personens utseende stämmer överens med signalementet på en efterlyst person. I dessa fall får alltså polisen kontrollera id.

Om du framför ett fordon, t.ex. en bil, så är du också skyldig att uppvisa körkort, 3 kap 15 § körkortslagen.

En utlänning som vistas i Sverige är också skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige, 9 kap 9 § utlänningslagen.

Om en polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig för att hens identitet skall kunna fastställas, 19 § Polislagen. Har en person begått ett brott har polisen alltså möjlighet att kroppsvisitera personen för att fastställa identiteten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (281)
2020-08-11 När polisen får göra husrannsakan
2020-08-07 Bli polis om jag har haft ADD?
2020-07-31 Polisen misshandlade mig i samband med gripande
2020-07-29 Kan man bli straffad om man inte uppger sitt personnummer för polisen?

Alla besvarade frågor (82723)