När polisen får göra husrannsakan

2020-08-11 i Polis
FRÅGA
Hejsan!Om jag anmäler min granne till polisen därför att denna grannes lägenhet luktar cannabis - får polisen då göra en husrannsakan i dennes lägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring när polis får göra en husrannsakan regleras i Rättegångsbalkens (RB) 28 kapitel. Regler kring narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL).

Förutsättningar för husrannsakan

En husrannsakan får endast göras om dina grannars antas ha begått ett brott som kan leda till fängelse (28 kap 1 § RB). Brottet det verkar röra sig om är narkotikabrott, som kan leda till fängelse även om det endast skulle vara av ringa grad (1-2 §§ NSL). Detta gäller trots att brottet ringa narkotikabrott oftast leder till böter, eftersom fängelse finns i straffskalan. Dina grannar behöver också vara skäligen misstänkta för brottet. Att det luktar cannabis utgör antagligen ett tillräckligt skäl för att en skälig misstanke föreligger.

Reell husrannsakan

Vidare måste en husrannsakan göras antingen för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller av utredningsskäl, en så kallad reell husrannsakan, eller för att söka efter personer, en så kallad personlig husrannsakan. I ditt fall skulle det antagligen vara fråga en reell husrannsakan.

Proportionalitet

Dessutom måste polisen göra en proportionalitetsbedömning innan de gör en husrannsakan. Man får då bedöma om syftet med husrannsakan är proportionell i förhållande till det lidande/den skada som husrannsakan orsakar. En husrannsakan kan för många kännas mycket integritetskränkande och man är därför ibland försiktig med att genomföra husrannsakan hos privatpersoner.

Slutsats

Det är alltså möjligt att polisen gör en husrannsakan i dina grannarnas lägenhet om du gör en polisanmälan. Det avgörande är ifall polisen anser det proportionerligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (311)
2020-12-30 Regler kring hittegods
2020-12-25 Får polisen genomsöka ett fordon?
2020-12-08 Hur hämtar jag ut mitt nya nationella id-kort?
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?

Alla besvarade frågor (88187)