När och hur får man säga upp en vikarie?

FRÅGA
Hej! Jag har jobbat inom vården på min kommun för fyra år som vikarie. Jag är undersköterska. I maj månad 2018 när jag blev närmare att fylla två femman(jag har jobbat mer 700 dagar ) för att få fast tjänst, jag fick sparken från jobbet utan ingen anledning. Jag försökt att kontakta personalchefen på HR på kommunen(de sitter på kommun kontor) och ha sa till mig att han besämmade inte, det enhetschefer på varje avdelningar bestämma vilka jobbar med de. När jag försökt att kontakta enhetschefer de sa tvärtom att HR bestämmar vilket jobbar med de. Nuförtiden jag blev förvirrad och blev helt arbetslös efter jag fick sparken. Min fråga är nu, har kommunen rätt att behandla mig så här på grund av jag är invandrare fast jag är undersköterska? När alla människor får jobba utan utbildning, varför kommune vägrade att jag försätta jobba hos dem? Jag lever med HIV, jag undrar om kommunen ta reda på att jag lever med HIV därför få jag inte jobba längre. Jag vill veta om lagen kan stödja mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har det varit tillåtet att säga upp dig?
Ett vikariat kännetecknas av att anställningen pågår medan en annan anställd är frånvarande. Har personen som ersatts kommit tillbaka till tjänsten är det tillåtet att säga upp vikarien. Om du sagts upp för att tiden enligt ert avtal gått ut eller personen du vikarierat för kommit tillbaka, är det alltså tillåtet enligt lag.

Har du blivit uppsagd av andra anledningar är det däremot i regel inte tillåtet, såvida inte annat har avtalets mellan dig och arbetsgivaren eller om du grovt misskött dig i arbetet (4 § andra stycket LAS).

Arbetsgivaren måste lämna besked i förväg i vissa fall
Har du jobbat minst tolv månader hos samma arbetsgivare under en treårsperiod har du rätt till att bli underrättad en månad i förväg om att vikariatet ska upphöra (15 § LAS). Denna underrättelse ska vara i skriftlig form och ska helst överlämnas personligen (16 § LAS).

Sammanfattning
Eftersom jag inte fått några närmare detaljer kring vad som faktiskt hänt kan jag bara klargöra hur saker och ting ska gå till. I fråga om uppsägningen kan man vid vikariat endast sägas upp av följande anledningar:

1. Tiden för vikariatet har gått ut
2. Avtalet mellan dig och din arbetsgivare tillåter en tidig uppsägning
3. Du har misskött ditt arbete

Har du sagts upp endast för att du har HIV är det inte ett giltigt skäl, men i annat fall, om vikariatet exempelvis gått ut, är uppsägningen giltig. Har du jobbat minst tolv månader under en treårsperiod har du vidare rätt att få information om att vikariatet inte kommer förlängas en månad innan anställningen upphör. Detta besked ska man få skriftligen och ska överlämnas personligen. Har du inte fått det har du rätt till skadestånd (38 § LAS).

I vilket fall som helst råder jag dig att ta kontakt med ditt fack. De kan hjälpa dig med den uppkomna situationen, exempelvis att ta kontakt med din arbetsgivare för att ta reda på det eventuella skälet till arbetsgivarens beslut och för att undersöka i övrigt om saker och ting har gått rätt till i ditt fall.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll