När måste vi betala tillbaka lånet till min f.d. svärmor?

2020-11-11 i Fordringar
FRÅGA
Jag och min dåvarande fru köpte ett hus 2009. Utöver lån från banken lånade vi även drygt 400 000 kr från min frus far för att bl.a. täcka kontantinsats m.fl. kostnader relaterade till husköpet. Skuldebrev skrevs utan att specificera hur lånet skulle betalas tillbaka, men vi gjorde strax efteråt en muntlig överenskommelse om att lånet skulle betalas tillbaka med 500 kr/månad räntefritt. Denna avbetalningsplan följdes under ca 6 års tid, då vi avbröt återbetalningen pga att min fru önskade det. Vi pratade aldrig med hennes far om saken och han påtalade aldrig det hela. Vi befinner oss nu i skilsmässa och ska bodela. Min f.d. svärmor som ärvt fordringen på oss efter att min f.d. svärfar gick bort för några år sedan, har skickat ett kravbrev där hon kräver att lånet ska återbetalas i sin helhet i samband med att vi säljer den gemensamma fastigheten eller att den ene löser ut den andre. Jag anser att det muntliga avtal för återbetalning som gällde när lånet togs fortfarande gäller och kan styrka det med återbetalningsspecifikationerna från de första sex åren. Eftersom både jag och min f.d. fru är ansvariga för lånet så anser jag att vi ska dela på återbetalningen av lånet tills detta är återbetalt och att jag då ska fortsätta betala tillbaka med 250 kr/månad (samt hälften av den summa som vi underlåtit att betala under de senaste åren) tills min del av lånet är betalt. Detta oavsett om vi säljer huset eller någon löser ut den andre. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår omständigheterna i det du beskriver har köpte du och din dåvarande fru en fastighet år 2009. I samband med det lånade ni 400.000 kronor från din frus far. Lånet var för att täcka kontantinsats m.m. Det skrevs ett skuldebrev utan att det skrevs hur lånet skulle betalas tillbaka. Strax därefter gjorde ni en muntlig överenskommelse om att lånet skulle betalas tillbaka med 500 kronor/månad räntefritt. Avbetalningsplanen följdes i sex år tills ni avbröt återbetalningen då din fru önskade det. Nu befinner ni er i en skilsmässa och ska bodela. Din f.d. svärmor som ärvt fordringen har skickat ett kravbrev där hon kräver att lånet ska återbetalas i dess helhet i samband med att ni säljer den gemensamma fastigheten eller att den ene av er löser ut den andre. Du är av uppfattningen att det muntliga avtalet gäller och att det kan styrkas med återbetalningsspecifikationerna från de första sex åren. Då både du och din f.d. fru är ansvariga för lånet anser du att ni ska dela på återbetalningen tills att lånet är återbetalt och att du då ska fortsätta betala tillbaka 250 kronor/månad tills din del av lånet är återbetald.

När ska ett lån betalas tillbaka?

Bestämmelser om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. Om förfallotid inte är avtalad är låntagaren skyldig att betala när långivaren begär det. Man brukar beskriva det med att lånet ska betalas vid anfordran (jfr 5 § skuldebrevslagen). I det fall du beskriver är det åtminstone inte skriftligt avtalat om någon avbetalningsplan innebärande att långivaren har rätt att kräva tillbaka hela lånet närhelst den vill. Ett muntligt avtal om en avbetalningsplan är däremot lika giltigt som ett skriftligt sådant. Problemet med muntliga avtal är att de är svårbevisade. I regel är det den som påstår att ett muntligt avtal finns som har bevisbördan för det. Tyvärr går det inte att avgöra i det här skedet om det är tillräckligt att det skett avbetalningar månadsvis under sex år för att styrka att ni har ett muntligt avtal därom.

I det fall du beskriver är således ett muntligt avtal giltigt. Kan du däremot inte visa att det finns ett muntligt avtal har långivaren rätt att begära betalning närhelst den vill. Om långivaren begär betalt och du vägrar kan den vända sig till domstol för att få beslutat om rätt till betalning. Kan du i det skedet inte visa att det finns ett muntligt avtal om avbetalning kommer domstolen att döma till din nackdel.

Vem är betalningsskyldig för lånet?

Du har i din fråga skrivit att ni är gemensamt ansvariga för lånet; därav är min uppfattning att ni ingått lånet tillsammans. I det fallet föreligger det ett solidariskt ansvar. Det solidariska ansvaret innebär att långivaren kan vända sig mot vem av er den vill med krav på lånet. Det är således inte tillräckligt att "din halva" av lånet betalas tillbaka för att du ska vara skuldfri i förhållande till långivaren. Om vi tänker oss att du nu direkt skulle betala "din halva" av lånet kan långivaren vända sig mot dig med krav på resten av lånet med; anledningen är det solidariska ansvaret. I det fallet har du däremot en regressrätt och får vända dig med krav mot den du innehar det solidariska ansvaret tillsammans med (i det här fallet din f.d. fru).

Sammanfattningsvis ska ett lån betalas tillbaka utifrån vad som avtalats. Har ingen tid för återbetalning avtalats ska återbetalning ske när långivaren begär betalt. Ett muntligt avtal om avbetalning är giltigt, men kan vara svårt att bevisa. I ditt fall går det inte att ge besked om det är tillräckligt att ni under flera år gjort månatliga betalningar för att det ska vara styrkt att det finns ett muntligt avtal om avbetalningsplan.

Det solidariska ansvaret innebär att långivaren kan vända sig mot vilken av låntagarna den vill. Den av låntagarna som blir tvungen att betala även den andres andel har en regressrätt mot vederbörande och har rätt att kräva tillbaka sin andel.

Om det blir en tvist om lånet och du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (804)
2021-06-17 Måste jag betala tillbaka felaktiga utbetalningar?
2021-06-16 Vad gäller när jag fått för lite lön utbetalt?
2021-06-14 Vad kan jag göra om en säljare inte presterar enligt överenskommelse?
2021-06-14 Hur ska man gå tillväga när arbetsgivaren vägrar att betala ut lön?

Alla besvarade frågor (93238)