När måste man senast yrka ogiltigförklaring av en uppsägning?

FRÅGA
Vilken är tidsgränsen för att rapportera företaget som sparkade mig?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur lång tid man har på sig att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande. När det kommer till frågor om uppsägning och/eller avsked är det lagen om anställningsskydd (LAS) som man vänder sig till.

Hur lång tid har man på sig att yrka ogiltigförklarande av en uppsägning?

Huvudregeln är att en arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, ska underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Har arbetstagaren inte fått något sådant besked om ogiltighetstalan som stadgas i uppsägnings- eller avskedsbeskedet, uppgår dock tidsfristen till en månad och räknas från den dag då anställningen upphörde (40 § första stycket LAS). Som huvudregel har arbetsgivaren alltså en skyldighet att redan i beskedet om uppsägning/avsked ange vad du ska iaktta för det fall du vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen (8 § andra stycket LAS).

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91320)